Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zawartość użytkownika Borowska Angelika

Odnotowano 69 pozycji dodanych przez Borowska Angelika (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 28-wrzesień 20 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#1924644 faktura zaliczkowa

Napisano przez Borowska Angelika w 26 wrzesień 2015 - 16:36 w VAT

Urzędy skarbowe w tej kwestii stosują różnorodne podejścia. Dlatego najlpiej będzie jak zadzwonisz do swojego US i podpytasz jaki mają stosunek do wystawiania faktur zaliczkowych w takich sytuacjach.
#1898237 sprzedaż samochodu osobowego a VAT

Napisano przez Borowska Angelika w 22 kwiecień 2015 - 17:08 w VAT

Jeżeli samochód był użytkowany w działalności opodatkowanej oraz miałeś prawo do odliczenia VAT od zakupu (nawet częściowego) wówczas jego sprzedaż będzie opodatkowana stawką 23%. Natomiast jeżeli chodzi o VAT z faktury zakupu mogłeś odliczyć jedynie 60% ale nie więcej niż 6000 zł, a więc kwota nieodliczonego VATu  nie podlega odliczeniu przy sprzedaży. Nieodliczony podatek VAT zwiększył wartość początkową samochodu.

 

Polecam: http://poradnik.wfir...-kwietnia-2014/
#1898231 odliczenie VAT od wynajmu miejsc parkingowych

Napisano przez Borowska Angelika w 22 kwiecień 2015 - 16:52 w VAT

Zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanym przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatnik w takiej sytuacji może odliczyć 100% VAT z faktury za wynajem miejsc parkingowych. Więcej na ten temat można przeczytaj w poradniku: http://poradnik.wfir...jsca-parkingowe
#1896669 Jakie dokumenty muszę prowadzić

Napisano przez Borowska Angelika w 15 kwiecień 2015 - 20:58 w PIT i PKPiR

Ad.1.  Jeżeli jesteś opodatkowany ryczałtem nie prowadzisz KPiR. Ryczałtowcy prowadzą ewidencję przychodów.

Ponad to należy prowadzić wykaz środków trwałych.

W kwestii ryczałtu polecam poradnik: http://poradnik.wfir...widencjonowanym

 

Ad.2. Generalnie tak. Jednak należy pamiętać o zachowaniu wymogów ustawy o VAT w zakresie faktur elektroniczych.

 

Ad.3. Nie, osoba fizyczna nie może mieć dwóch firm. Może Pan poszerzyć zakres prowadzonej działalności poprzez dopisanie PKD w CEIDG-1.
#1896667 faktura dwukrotnie zaliczona do KUP

Napisano przez Borowska Angelika w 15 kwiecień 2015 - 20:50 w PIT i PKPiR

Ad.1. Co do korekty zapisów musisz cofnąć się do czerwca, zarówno dla celów podatku dochodowego jak i VAT.

 

Ad.2. Tak, należy złożyć korekty deklaracji VAT co do zasady począwszy od czerwca. Jeżeli korekta nie będzie miała wpływu na deklaracje z kolejnych okresów wówczas nie trzeb składać zbędnych korekt.

 

Ad.3. Musisz przeliczyć zaliczki począwszy od czerwca. Ponad to niezwłocznie należy dopłacić różnicę pomiędzy prawidłowymi zaliczkami a pierwotnymi + odsetki.

 

Ad.4. Jeżeli prowadzisz KPiR elektronicznie niektóre z programów pozwalają na usunięcie zapisów. Jeżeli nie wtedy powinnaś dla celów wewnętrznych przygotować dokument, który będzie podstawą zapisów w ewidencjach.
#1896666 Jednoosobowa firma - amortyzacja jednorazowa

Napisano przez Borowska Angelika w 15 kwiecień 2015 - 20:43 w PIT i PKPiR

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis jest limitowana w skali roku. Obecny limit w przeliczeniu na PLN wynosi 209 tys. zł.

 

Z jednorazowej amortyzacji w ciągu roku można skorzystać kilkukrotnie, byleby nie przekroczyć limitu. Ponad to proszę pamiętać, że w ramach amortyzacji jednorazowej (pomoc de minimis) można amortyzować środki trwałe zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), z wyłączeniem samochodów osobowych.

 

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis powinna obejmować składniki o wartości początkowej powyżej 3.500 zł. Bowiem środki trwałe o wartości do 3.500 zł mogą podlegać jednorazowej amortyzacji jako niskocenny środek trwały.
#1896663 Brak nabitego paragonu

Napisano przez Borowska Angelika w 15 kwiecień 2015 - 20:34 w VAT

Witam,

Tak, w takim przypadku należy ująć sprzedaż w miesiacu bieżącym. Natomiast podczas księgowania raportu z kasy za marzec należy zwiększyć odpowiednio wartości o pominiętą transkację. Z kolei przy księgowaniu raportu za kwiecień należy odpowiednio zmniejszyć wartość sprzedaży (o transakcję marcową).

Dodatkowo do raportu (lub ewidencji korekt) należy dołączyć notkę wyjaśniającą zaistniałą sytuację, tak aby na wypadek ewentualnej kontroli wszytsko było jasne.
#1896660 faktury korygujące - vat

Napisano przez Borowska Angelika w 15 kwiecień 2015 - 20:26 w VAT 2014

W przypadku faktury korygującej przez sprzedawcę, która zmniejsza podstawę opodatkowania musisz posiadać potwierdzenie odbioru faktury przez nabywcę. Nie zawsze musi być to podpis. Dopuszczalny jest np. e-mai. Zmniejszenia podstawy opodatkowania można dokonać również w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie uzyskał potwierdzenia i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej (np. wpłacił odpowiednio pomniejszoną kwotę). Co ważne, podatnik nie może dokonać zmniejszenia podstawy opodatkowania  wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione te przesłanki.
#1896657 czy paragon może być dowodem księgowym?

Napisano przez Borowska Angelika w 15 kwiecień 2015 - 20:14 w PIT i PKPiR

Zagadzam się z koleżanką. W przypadku zakupu towarów handlowych od kontrehantów zagarnicznych podatnik powienien posiadać fakturę.
#1889110 czy paragon może być dowodem księgowym?

Napisano przez Borowska Angelika w 11 marzec 2015 - 19:03 w PIT i PKPiR

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie KPiR paragon może być dokumentem księgowym w przypadku zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych. Paragon musi zostać wówczas zaopatrzony w datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon - określającymi ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.

Ponad to paragonami można dokumentować wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów (również powinny zostać odpowiednio opisane).
#1888677 Kiedy zaksięgować ZUS i podatek od nieruchomości metoda kasowa

Napisano przez Borowska Angelika w 10 marzec 2015 - 14:36 w PIT i PKPiR

Podatek od nieruchomości księguje się w KPiR w całości w dacie wydania decyzji. Natomiast jeżeli chodzi o składki ZUS za pracowników (w części obciążającej pracodawcę) podlegają one ewidencji  w dacie ich opłacenia.
#1888674 Rozliczanie kilometrówki

Napisano przez Borowska Angelika w 10 marzec 2015 - 14:31 w PIT i PKPiR

W sytuacji gdy jesteś współwłaścicielem pojazdu koszty ubezpieczenia rozliczasz proporcjonalnie do udziału we współwłasności. Podstawą księgowania ubezpieczenia OC jest polisa ubezpieczeniowa. Takie stanowisko reprezentują organy podatkowe. Pozostałe wydatki, co do zasady nie podlegają podziałowi.

 

Wszystkie powyższe koszty związane z użytkowaniem prywatnego samochodu w działalności gospodarczej należy rozliczać w ramach kilometrówki prowadzonej dla celów podatku dochodowego.
#1888669 kpir, limit sprzedanych towarów

Napisano przez Borowska Angelika w 10 marzec 2015 - 14:15 w PIT i PKPiR

Limit zwolnienia z VAT ustala się dla działalności, a nie dla poszczególnych wspólników spółki cywilnej. W związku z czym limit zwolnienia dla działalności prowadzonej z małżonkiem wynosi 150.000 zł a nie 300.000 zł.
#1888666 ewidencja bonu podarunkowego na kasie fiskalnej

Napisano przez Borowska Angelika w 10 marzec 2015 - 14:07 w VAT

Samo wydanie bonów podarunkowych nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie PIT, gdyż nie zachodzi tutaj faktyczne wydanie rzeczy (towaru), ani faktyczne wykonanie usługi. Przychód co do zasady powstaje w momencie realizacji bonu. Jeżeli bon nie zostanie zrealizowany w obowiązującym terminie, wówczas należy wykazać przychód w dacie upływu jego ważności.

Natomiast jeżeli chodzi o VAT, tutaj również sam fakt wydania bonu nie rodzi obowiązku podatkowego. Powstaje on w chwili dokonania dostawy/wykonania usługi.

 

Bon na kasie, co do zasady ujmujesz w chwili jego realizacji.
#1884192 Firma sprzątająca

Napisano przez Borowska Angelika w 20 luty 2015 - 21:56 w Podatki

Ryczałt i zasady ogólne to dwie odmienne formy opodatkowania. W przypadku ryczałtu płacisz podatek od osiągniętyczh przychodów. Nie możesz rozliczyć kosztów (np. paliwa, zakupu narzędzi pracy itd.). Z kolei zasady ogólne charakteryzują się tym, że opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Nie można jednoznacznie stwierdzić, która z tych dwóch form będzie dla Ciebie optymalna. Musisz określić to samodzielnie kalkulując planowane przychody i koszty.

 

Jeżeli chodzi o wystawianie faktur, nawet korzystając ze zwolnienia z VAT, ale świadcząc usługi na rzecz firm będziesz zobligowany do wystawienia faktury. Co ważne, od 2014 r. nawet podmioty zwolnione z VAT mogą sporządzać faktury. 

Z pewnością bycie czynnym podatnkiem VAT będzie dla Ciebie korzystniejsze w sytuacji, gdy VAT naliczony (zakup) będzie większy od VAT należnego (sprzedaż), bowiem w takiej sytuacji będziesz mogła ubiegać się o jego zwrot. Rejestrację jako czynny podatnik VAT należy rozważyć również w sytuacji gdy większe grono nabywców będzie również czynnymi podatnikami VAT. Natomiast zwolnienie z VAT warto wybrać wówczas kiedy odbiorcami towarów lub usług, będą nievatowcy.

 

Tak, jak wspomniałam na początku wpisu, koszty paliwa będziesz mógł odliczyć w przypadku zasad ogólnych. Jeżeli samchód będzie stanowił środek trwały firmy, wówczas wydatki związane z jego użytkowaniem będziesz mógł rozliczyć bezpośrednio w kosztach. Natomiast gdy będzie to prywatny samochód osobowy użytkowany do celów firmowych, wtedy będziesz musiał prowadzić tzw. kilometrówkę.

 

Ryczałt nie zwalnia z dokumentowania sprzedaży. Wykonując usługi na rzecz firm będzie zobligowany do wystawienia faktury sprzedaży. Natomiast w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co do zasady niezbędna będzie kasa fiskalna. Co do zasady, bowiem ustawodawca w zakresie tym przewidział szereg zwolnień, np. ze względu na limit obrotów - 20.000 zł. Przy czym w przypadku nowych działalności limit ten ustala się proporcjonalnie. Korzystając ze zwolnienia z kasy fiskalnej sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej można ujmować w tzw. ewidencji sprzedaży bezrachunkowej i na jej podstawie wykazywać przychód w KPiR (przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych) lub ewidencji przychodów (przy opodatkowaniu ryczałtem).
#1883404 Czapki z logo - odliczenie VAT

Napisano przez Borowska Angelika w 17 luty 2015 - 21:50 w VAT 2014

Witam,

Jeżeli czapki służą działalności opodatkowanej wówczas możesz dokonać odliczenia VAT, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT:

 

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

 

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Terminy odliczenia VAT od 2014 r.
#1866335 Refundacja kosztów zatrudnienia

Napisano przez Borowska Angelika w 10 grudzień 2014 - 14:05 w Podatki

Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędu pracy stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów przychód ten należy wykazać w kolumnie 8 - pozostałe przychody, co do zasady w dacie wpływu refundacji na rachunek bankowy.
#1865838 Zakupy z dotacji z UP poniżej 3500 zł

Napisano przez Borowska Angelika w 08 grudzień 2014 - 19:39 w PIT i PKPiR

Jeżeli środki z dotacji PUP pochodzą z Funduszu Pracy, wówczas wydatki nią sfinansowane mogą stanowić koszt podatkowy. W przypadku środków unijnych, co do zasady nie jest to możliwe. Polecam w tej kwestii artykuł: http://poradnik.wfir...zymaniu-dotacji
#1865212 Vat za grudzień 2014

Napisano przez Borowska Angelika w 05 grudzień 2014 - 12:42 w VAT 2014

Podatek VAT za grudzień, wykazujesz w deklaracji, którą składasz i opłacasz do 25 stycznia (przy czym 25 styczeń 2015 r. przypada w niedzielę więc termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy, czyli 26 stycznia).

Polecam: http://poradnik.wfir...zyc-podatek-vat
#1864839 VAT-26

Napisano przez Borowska Angelika w 04 grudzień 2014 - 11:42 w VAT 2014

Zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy o VAT: W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12 (VAT-26), najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

W związku z tym, moim zdaniem zgłaszając pojazd na druku VAT-26 jako cel złożenia należałoby wskazać "złożenie informacji".
#1864119 likwidacja działalności

Napisano przez Borowska Angelika w 02 grudzień 2014 - 09:20 w PIT i PKPiR

Likwidując działalność gospodarczą jest Pan zobowiązany do

Jeżeli jesteś czynnym podatnikiem VAT należy wówczas sporządzić remanent likwidacyjny dla celów VAT oraz dokonać wyrejestrowania z VAT na druku VAT-Z.

 

Dodatkowo jeżeli w firmie, była użytkowana kasa fiskalna należy zakończyć jej pracę.
#1862405 Koszty w trakcie zawieszenia działalności

Napisano przez Borowska Angelika w 24 listopad 2014 - 21:36 w PIT i PKPiR

Witam,

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej ma obowiązek regulowania zobowiązań zaciągniętych przed jej zawieszeniem, np. koszty leasingu, najmu, abonamentu telefonicznego.

.

Jeżeli podczas zawieszenia były ponoszone tego typu koszty należy ująć je w KPiR.
#1860996 leasing finansowy - jak rozliczyć?

Napisano przez Borowska Angelika w 19 listopad 2014 - 12:00 w Działalność gospodarcza

W przypadku leasingu finansowego przedmiot leasingu podlega amortyzacji przez leasingobiorcę. Wartość początkową należy ustalić w oparciu o cenę nabycia (kwotę należną zbywcy). W przypadku leasingu finansowego, co do zasady będzie to suma rat kapitałowych, które podatnik jest zobligowany uiścić w trakcie trwania umowy z firmą leasingową. Wartość tę można powiększyć o koszty związane z zakupem poniesionym do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W konsekwencji w kosztach będą ujmowane odpisy amortyzacyjne.

Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów będziesz mógł zaliczyć część odsetkową raty leasingowej.
#1859898 VAT-26 złożony po terminie

Napisano przez Borowska Angelika w 14 listopad 2014 - 21:32 w VAT 2014

Moim zdaniem od zakupu nie możesz odliczyć 100% VAT. Bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia pojazdu użytkowanego jedynie do celów firmowych na druku VAT-26, należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem.

 

Aby przysługiwało Ci prawo do pełnego odliczenia VAT musisz dokonać łącznie 3 czynności:

- prowadzić kilometrówkę dla celów VAT,

- wprowadzić regulamin użytkowania pojazdu oraz

- zgłosić pojazd w US na druku VAT-26.

Dokonanie jedynie części z nich nie daje prawa do pełnego odliczenia VAT.
#1859584 amortyzacja samochodu powyżej 20 tys. euro

Napisano przez Borowska Angelika w 13 listopad 2014 - 19:08 w Podatki

Nie do końca zgodzę się z Marcinem. Przeliczenia limitu 20.000 euro, zgodnie z ustawą o PIT dokonujesz według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania (a ten dzień nie zawsze jest równoznaczny z dniem zakupu).

 

Przykład związany z ustaleniem odpisów amortyzacyjnych od samochodu o wartości powyżej 20.000 euro znajdziesz tutaj: http://poradnik.wfir...ania-przychodow

 

Limit 20.000 związany z ubezpieczeniem przeliczasz według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.