Skocz do zawartości


Zawartość użytkownika p.wpt

Odnotowano 1 pozycji dodanych przez p.wpt (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 24-styczeń 20 )


Według typu zawartości

Filtruj

Sortuj według                Sortuj  

#2182421 Rezygnacja ze studiów

Napisano przez p.wpt w 30 styczeń 2020 - 09:51 w Konsument i umowy

Sprawa dotyczy skreślenia z listy studentów. Napiszę najprościej jak się da.

Narzeczona 28. października złożyła wniosek o skreślenie z listy studentów. Wg. umowy musieliśmy dokonać wpłaty dzięki której mogło zacząć się postępowanie administracyjne. W listopadzie nadeszło wezwanie do zapłaty czesnego za listopad (czesne płatne z góry za dany miesiąc do 5. dnia miesiąca). W połowie listopada informowano nas że obieg dokumentów prawie dobiegł końca, pismo jest już w gabinecie Dziekana, jednak decyzję o skreśleniu podjął dopiero 12. grudnia, przez co Uczelnia żąda zapłaty czesnego także za grudzień.

"Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę:
3) Student w przypadku niewywiązywania się przez uczelnię z zobowiązań wynikających z Umowy ze skutkiem na dzień uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy Studentów."

 

Moje pytanie jest następujące - jeśli warunkiem zakończenia odpłatności za studia jest uprawomocnienie się decyzji o skreśleniu z listy Studentów, które zależy od podpisu Dziekana, to czy nie jest to ogromne pole do nadużyć? W regulaminie i umowie nie ma podanego czasu oczekiwania na skreślenie z listy studentów, przez co jeśli taka byłaby wola Uczelni, mogliby zwlekać ze skreśleniem jeszcze kilka miesięcy i żądać kolejnych opłat za usługi z których nie skorzystano.

Czy możemy coś w tej sytuacji zrobić, czy Uczelnia ma prawo do takiego formułowania umowy?