Skocz do zawartości


Zawartość użytkownika vatis-ka

Odnotowano 74 pozycji dodanych przez vatis-ka (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 26-styczeń 20 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#2039558 sprzedaż samochodu, który nie był w ewidencji środków trwałych - co z VAT?

Napisano przez vatis-ka w 31 maj 2017 - 10:03 w VAT

jak to był prywatny majątek (używany w dg) to sprzedaż nie podlega pod vat (dalej jako prywatny majątek)
#2029900 obowiązek podatkowy

Napisano przez vatis-ka w 03 kwiecień 2017 - 08:02 w VAT

jak kpir metoda uproszczona to w dacie faktury

jak metoda memoriałowa to wg memoriału
#2029899 Faktura zaliczkowa a dostawa towaru

Napisano przez vatis-ka w 03 kwiecień 2017 - 08:01 w VAT

fakturę możesz wystawić do 15.04 więc równie dobrze może to byc juz faktur na sprzedaż (bez zaliczkowej)

ale ob.podatkowy vat do wykazania na vat-7 jest na 20.03 a nie w dacie faktury z kwietnia
#2029898 Procedura TIR a prawo do stawki 0%

Napisano przez vatis-ka w 03 kwiecień 2017 - 08:00 w VAT

karnet TIR słuzy tylko do tranzytu

http://www.akademia-...nwencja-tir.htm

 

na vat 0% potrzebny dok.celny eksportowy
#2029896 Jak obniżyć podatek od usług?

Napisano przez vatis-ka w 03 kwiecień 2017 - 07:58 w VAT

" Dom kultury od jakiegoś czasu PRZED tymi wszystkimi obliczeniami - czyli od całej kwoty brutto (nazwijmy to utargu) zaczął odliczać podatek 18,7%." -- jakiego podatku ?

 

jestes tam na umowę zlecenie jako osoba prywatna czy masz działalność gosp.i po prostu powinieneś wystawić im fakturę na swoje usługi ?

jestes pod.vat czynnym czy zwolnionym ?
#2029893 sprzedaż firmowego samochodu a VAT-26

Napisano przez vatis-ka w 03 kwiecień 2017 - 07:54 w VAT

us i sądy mówią że tak

doradcy podatkowi że nie :)

 

http://podatki.gazet...oretycznie.html
#2025141 vat UE - eksport usług

Napisano przez vatis-ka w 10 marzec 2017 - 09:57 w VAT

VAT-9M to import usług(zakup) a nie eksport usług(sprzedaż)

 

składasz tylko inf.vat-ue wg art.100 ustawy vat

a ten vat- r trzeba poprawić jak zaznaczyłaś, że będziesz składać vat-7
#2024333 ZWOLNIENIE Z VAT - JAKA PODSTAWA?

Napisano przez vatis-ka w 06 marzec 2017 - 13:15 w VAT 2016

jak jesteś zwolniona z vat do limitu 200.000 

to masz art.113.1 + 113.9 ustawy vat

 

ale tak ogólnie nie musi być pdst.prawnej bo możesz skorzystać z par.3 rozp.w spr.faktur
#2024332 szybszy zwrot VAT a status czynnego podatnika

Napisano przez vatis-ka w 06 marzec 2017 - 13:12 w VAT 2017

art.87

6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

 • a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

  B) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,

  c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

  d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

  a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  B) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.
#2024330 Umowa o współpracę (VAT a rachunki)

Napisano przez vatis-ka w 06 marzec 2017 - 13:09 w VAT

nie bardzo widzę związek

firmy mogą być zwolnione z vat jak i być czynnym podatnikiem vat i nic nie stoi na przeszkodzie aby ze sobą współpracowały
#2023670 usługi budowlane w niemczech a vat-ue

Napisano przez vatis-ka w 02 marzec 2017 - 13:23 w VAT 2017

rejestracja do vat-ue obowiązkowa jest wyłącznie dla usł.z art.28b 

natomiast usł.bud. (na nieruchomości ) to art.28e ustawy vat więc nie jest potrzebna rejestracja do vat-ue ponieważ miejscem opodatkowania jest miejsce położenia nieruchomości i to przepisy vat danego kraju trzeba poznać

rejestracja do vat-ue w PL w niczym nie pomoże
#2023611 usługa dla klienta zagranicznego

Napisano przez vatis-ka w 02 marzec 2017 - 10:50 w VAT

jak nabywca to podatnik podatku od wart.dodanej to poz.11 + 12 na vat-7 oraz inf.vat-ue
#2023608 Import z niemiec a vat

Napisano przez vatis-ka w 02 marzec 2017 - 10:47 w VAT

i kto jest sprzedawcą na terenie DE ?
#2023607 Import telefonu z Chin na firmę

Napisano przez vatis-ka w 02 marzec 2017 - 10:45 w VAT

musisz dokonać odprawy celnej w Urzędzie Celnym w PL

czyli cło jak jest + vat
#2023603 Sprzedaż detaliczna na terenie Republiki Czeskiej

Napisano przez vatis-ka w 02 marzec 2017 - 10:44 w VAT

wg mnie 

sama sprzedaż na terenie CZ nie podlega pod polski vat bo wg ustawy vat masz

Art. 22. 1. Miejscem dostawy towarów jest w przypadku:

3) towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy;

 

czyli taka sprzedaż podlega pod vat czeski a czy trzeba mieć czeską kase fisk.to zależy od przepisów czeskich

 

inna sprawa jak opodatkować vatem wywóz z PL do CZ
#2007515 zwolnienie z VAT - limit obrotu w 2017 r.

Napisano przez vatis-ka w 13 grudzień 2016 - 14:15 w VAT 2017

http://orka.sejm.gov...$file/965_u.pdf

 

wg projektu

Art. 18. 1. Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Podatnicy, którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
#2007512 odwrócony VAT przy usługach budowlanych od 2017 r.

Napisano przez vatis-ka w 13 grudzień 2016 - 14:14 w VAT 2017

jest nowy zał.nr 14 do ustawy vat

 

http://orka.sejm.gov...$file/965_u.pdf

 

ale ustawa jeszcze nie podpisana i nie ogłoszona
#2006056 WDT DWIE FAKTURY JEDEN ADRES WYSYŁKI

Napisano przez vatis-ka w 06 grudzień 2016 - 10:30 w VAT 2016

wg mnie jak najbardziej

tylko na cmr/potw. niech będą obie fakt.wpisane
#2006054 Sprzedaż spółki z o.o. sprzedaż udziałów

Napisano przez vatis-ka w 06 grudzień 2016 - 10:28 w Prawo gospodarcze

chcecie sprzedać wszystkie udziały w tej spółce czy ją po prostu zlikwidować/zamknąć ?

 

jak sprzedajecie udziały w spółce to sprzedajecie w cenie tych udziałów wszystko co jest w spółce (cały majątek, należności , zobowiązania itd.)

sprzedaż udziałów musi być z podpisem notarialnie potwierdzonym

udziałowiec rozlicza się z US tylko ze sprzedaży udziałów na PIT-38 (od dochodu)

spółka po sprzedaży udziałów istnieje dalej i dalej działa
#2005158 WNT, WDT

Napisano przez vatis-ka w 01 grudzień 2016 - 14:02 w VAT

wnt - definicję masz w art.9 ustawy vat więc jak nabywca i sprzedawca to pod.vat czynni i towar przekracza granice to masz wnt

i nie jest to uzależnione od tego czy sprzedawca doliczy swój vat czy nie

wnt- podlega wykazaniu w vat-7 oraz w unf.vat-ue

 

wdt to art.13 oraz 42 ustawy vat

jak nie są spełnione warunki art.42 (m.in. kupujący nie ma NIP UE z innego kraju) to nie ma vat 0% i wdt 
#2005157 sprzedaż udziałów a podatek VAT

Napisano przez vatis-ka w 01 grudzień 2016 - 13:59 w VAT

sprzedaż udziałów nie podlega pod vat

co podlega pod vat masz w art.5 ustawy vat
#2005155 Czy opłaca się przejść na VAT ?

Napisano przez vatis-ka w 01 grudzień 2016 - 13:56 w VAT

plusy ? może jakieś są :) np. masz vat nalezny (może masz bud.mieszkaniowe to 8%) a zakupy na 23% to wtedy masz zwrot róznicy

 

minus? - będziesz mieć ceny wyższe o vat co pewnie ma znaczenia dla nabywców którzy są osobami prywatnymi, dla firm bez znaczenia

no i znajomość całej ustawy vat
#2005153 Nievatowiec

Napisano przez vatis-ka w 01 grudzień 2016 - 13:53 w VAT

fakturę z vatem wystawiasz jak jesteś czynnym pod.vat a tego to nie piszesz czy jesteś na vat czy nie (usł.lekarskie są akurat na vat zw. więc niczego tu to nie wnosi)

 

"czy przedsiębiorca, który kupuję u mnie reklamę ma jakąkolwiek korzyść z tego, że dostaję ode mnie fakturę z adnotacją, że nie podlegam vatowi?"-- pewnie ma :)

zapłaci mniej o vat
#1999450 Bycie producentem nie będącym płatnikiem VAT, czy się opłaca?

Napisano przez vatis-ka w 03 listopad 2016 - 10:05 w VAT

jak chcesz z vat to musisz podnieść ceny o ten vat

przecież nabywca odlicza ten vat
#1999449 wycofanie samochodu z działalności a VAT

Napisano przez vatis-ka w 03 listopad 2016 - 10:03 w VAT

Przykład 2

W 2013 r. podatnik kupił samochód osobowy. Przy jego nabyciu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Podatnik jednak odliczał VAT od zakupu części do tego samochodu i usługi naprawy. Jeśli podatnik samochód ten zdecydowałby się sprzedać, czynność tę musiałby opodatkować 23% VAT.

Jeśli natomiast samochód ten wycofałby z firmy i przekazał na cele osobiste, czynność ta generalnie nie podlegałaby opodatkowaniu VAT. Jeżeli jednak podatnik poniósł wydatki na nabycie części składowych do tego samochodu (np. silnik), które spowodowały wzrost jego wartości, przy wycofaniu powinien wykazać VAT należny od wartości rynkowej tej części, tj. uwzględniającej jej zużycie.

Natomiast jeżeli podatnik ponosił inne wydatki (np. na usługi mechanika samochodowego, naprawy blacharskie), konieczność wykazania VAT nie wystąpi. Przy czym w tym przypadku fiskus może uznać, że nastąpiła zmiana ich przeznaczenia - nie zostaną one ostatecznie "skonsumowane" do wykonywania czynności opodatkowanych, co oznaczałoby konieczność zastosowania tu   ustawy o VAT. Tak więc, aby uniknąć sporu z fiskusem, w miesiącu wycofania samochodu z firmy, bezpieczniej jest skorygować VAT odliczony od tych wydatków. Dotyczy to jednak wyłącznie wydatków poniesionych w ostatnich 12 miesiącach. Dla wydatków poniesionych wcześniej tzw. "okres korekty" już upłynął i żadna korekta VAT nie będzie konieczna.(..)