Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zawartość użytkownika duma

Odnotowano 9 pozycji dodanych przez duma (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 19-wrzesień 20 )


Według typu zawartości

Filtruj

Sortuj według                Sortuj  

#106214 przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Napisano przez duma w 21 czerwiec 2012 - 12:59 w Nieruchomości

Oli ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie daje podstaw do określenia terminu, w którym należy przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji. Poza tym przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.#105998 wniesienie wadium za wykonawcę

Napisano przez duma w 20 czerwiec 2012 - 14:41 w Finanse

Wyrok KIO z 10 stycznia 2012 r. (sygn. akt KIO 2793/11)mówi, że okoliczność, kto jest podmiotem wnoszącym wadium, nie ma znaczenia dla skuteczności zabezpieczenia wadialnego – o ile tylko skutecznie zabezpiecza wykonanie zamówienia.#98471 jak się pozbyć wspólnika

Napisano przez duma w 21 maj 2012 - 14:03 w Działalność gospodarcza

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość przymusowego pozbawienia wspólnika spółki z o.o. jego członkostwa w spółce. Decyduje o tym sąd na żądanie wspólników. Zgodnie z art. 266 par. 1 k.s.h. z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników. Warunkiem jest jednak, aby z takim żądaniem wystąpili do sądu wspólnicy, których udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Pozew o wyłączenie wspólnika należy złożyć do sądu gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Od pozwu wnosi się opłatę stałą w wysokości 2000 zł. Dowód doręczenia opłaty należy dołączyć do pozwu.#95465 wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Napisano przez duma w 07 maj 2012 - 14:45 w Działalność gospodarcza

Wycofanie się wspólnika z dwuosobowej spółki cywilnej powoduje jej rozwiązanie. Nie ma więc możliwości uniknięcia likwidacji spółki. Wspólnik, który zamierza kontynuować działalność jako przedsiębiorstwo osoby fizycznej, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu do ewidencji działalności gospodarczej. Rozwiązując spółkę, należy zakończyć jej interesy, rozliczyć wspólny majątek według umowy zawartej przy powołaniu spółki, a także rozliczyć VAT i wypełnić pozostałe zobowiązania podatkowe.#91585 upadłość firmy

Napisano przez duma w 16 kwiecień 2012 - 13:35 w Działalność gospodarcza

Krzysiu faktycznie podałeś mało informacji o swojej sytuacji, ale moim zdaniem najkorzystniejszym typem postępowania jest upadłość układowa. Umożliwia ona zawarcie układu z wierzycielami i przetrwanie firmy zamiast jej likwidacji.#86314 leczenie w uzdrowisku

Napisano przez duma w 21 marzec 2012 - 15:59 w Zdrowie

Z tego co się orientuję to leczenie w uzdrowisku jest bezpłatne, ale ubezpieczony pokrywa część kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz płaci za przejazd. Musi mieć skierowanie od lekarza i być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.#84709 nauczyciel stażysta

Napisano przez duma w 14 marzec 2012 - 16:14 w Oświata

Bardzo dziękuję za informację :)#84339 nauczyciel stażysta

Napisano przez duma w 13 marzec 2012 - 16:04 w Oświata

Ile zarabia nauczyciel stażysta zatrudniony w szkole specjalnej?#26376 zakup okularów w koszty

Napisano przez duma w 02 marzec 2012 - 10:52 w Podatki

Przedsiębiorca nie ma prawa zaliczyć wydatków na zakup okularów korekcyjnych do kosztów uzyskania przychodów. Do kosztów działalności gospodarczej nie można zaliczyć wydatków uwarunkowanych stanem zdrowia osoby prowadzącej firmę. Wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym a takie wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 stycznia 2009 r. (nr IPPB1/415-1312/08-2/EC)