Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zawartość użytkownika cz.roma

Odnotowano 42 pozycji dodanych przez cz.roma (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 29-wrzesień 20 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#2190700 Czy można zmusić kogoś do założenia sprawy spadkowej?

Napisano przez cz.roma w 11 kwiecień 2020 - 19:23 w Prawo spadkowe

1 Nie można zmusić

2 Powinien Pan złożyć wniosek

o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym uczestniku postępowania

3 Odpis prawomocnego postanowienia

należy dołączyć do wniosku

o podjęcie (kontynuowanie) zawieszonego postępowania

z nowymi uczestnikami postępowania (następcami prawnymi zmarłego uczestnika),

podając ich aktualne adresy do doręczeń

 

cr
#2179679 Zawieszenie sprawy spadkowej

Napisano przez cz.roma w 08 styczeń 2020 - 20:05 w Prawo spadkowe

1 Kiedy zmarł wujek (data)?

2 Kiedy dowiedziała się Pani, że jest spadkobierczynią spadku po wujku?
#2178511 Zachowek od darowizny. Darczyńca żyjący

Napisano przez cz.roma w 28 grudzień 2019 - 21:13 w Prawo spadkowe

1 Darowizna nie rodzi zobowiązań ze strony obdarowanego
2 Pomagać babci w pierwszej kolejności powinni jej dzieci,
a gdy one same znajdują w niedostatku, to wnuki,
a gdyby i wnuki nie miały możliwości pomagać, to dopiero prawnuki
3 Koszty utrzymania mieszkania w 1/10 powinna pokrywać babcia,
a w 9/10 - prawnuk
4 Przy ustalaniu wysokości zachowku
wartość darowizny
dokonanej po upływie okresu dłuższego,
niż 10 lat,
będzie uwzględniana tylko wtedy,
gdy prawnuk zostanie spadkobiercą (spadek po babci przyjmie)#2177187 Zachowek po śmierci babci

Napisano przez cz.roma w 14 grudzień 2019 - 22:28 w Prawo spadkowe

1 Nie musicie
2 Wiedzieć:
a kto nabył spadek po dziadku i po babci;
b ile wynosi zachowek dla każdej z was po dziadku (Zd1, Zd2)) i po babci (Zb1, Zb2);
c ile wynosi obecna wartość tego, co każda z was otrzymała z majątku dziadka (Wd1, Wd2)i z majątku babci (Wb1, Wb2);
d jeżeli
np. Wd1 jest mniejsze od Zd1 - domagać uzupełnienia zachowku,
Wd1 = 0 - domagać zachowku
1 dotyczy Pani, 2 - dotyczy siostry,
d - dziadka, b - babci;
e czy jest od kogo domagać zachowku lub jego uzupełnienia#2175371 spadek po siostrze

Napisano przez cz.roma w 28 listopad 2019 - 20:13 w Prawo spadkowe

W literaturze prawniczej natrafić można na dwie interpretacje: pierwszą opowiadającą się za zasadą równego traktowania rodzeństwa spadkodawcy, niezależnie od tego, czy miało ono wspólnych ze spadkodawcą oboje rodziców, czy też tylko jednego z nich oraz drugą interpretację opierającą się na założeniu, że rodzeństwo przyrodnie nie nabywa udziału zmarłego rodzica spadkodawcy, który nie był rodzicem wspólnym.

Przeważająca jednak i ugruntowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest interpretacja pierwsza (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14.10.2011 r. III CZP 49/11) a „rodzeństwo” należy rozumieć szeroko, zaliczając do niego rodzeństwo spadkodawcy mające oboje tych samych rodziców (rodzone), jak również rodzeństwo mające wspólnego ze spadkodawcą tylko jednego rodzica (przyrodnie).#2175201 Darowizna od rodziców bez ujęcia siostry

Napisano przez cz.roma w 27 listopad 2019 - 20:26 w Prawo spadkowe

Z chwilą zawarcia umowy darowizny mieszkania
Pan został jego właścicielem.
Śmierć rodziców nie będzie miała wpływu
na to tylko Panu przysługujące prawo własności mieszkania
.#2172245 pismo do sądu o zgodę na odrzucenie spadku

Napisano przez cz.roma w 02 listopad 2019 - 20:02 w Prawo spadkowe

Od sierpnia zezwolenie - 100 zł, oświadczenie o odrzuceniu spadku - 100 zł.
Jeżeli opłata wniosku będzie za mała - sąd wezwie do jej uzupełnienia.
Może to przedłużyć postępowanie, ale nic poza tym.#2171916 pismo do sądu o zgodę na odrzucenie spadku

Napisano przez cz.roma w 30 październik 2019 - 20:30 w Prawo spadkowe

Jedno pismo + akt urodzenia każdego dziecka + akt zgonu + znak opłaty sądowej za 40 zł#2171003 Dziedziczenie dlugu po wujku.

Napisano przez cz.roma w 23 październik 2019 - 19:08 w Prawo spadkowe

Ani musi, ani może, bo dziecko nie nabyło spadku#2170868 spadek po siostrze

Napisano przez cz.roma w 22 październik 2019 - 18:46 w Prawo spadkowe

1/2 mama, a pozostałą 1/2 krewni ze strony ojca spadkodawczyni#2170289 Dział spadku a podatek

Napisano przez cz.roma w 16 październik 2019 - 20:33 w Prawo spadkowe

Jeżeli dział spadku ze spłatami lub dopłatami,
to od wartości
ponad udział w spadku (wynikający z ustawy lub testamentu)
pcc
a nie
dochodowy.#2169852 Odrzucenie spadku gdy maloletni nie jest obywatelem Polski

Napisano przez cz.roma w 12 październik 2019 - 19:54 w Prawo spadkowe

©Kancelaria Sejmu s. 2/2
2007-07-16
Art. 6.
1. Dziecko rodziców, z których jedno jest obywatelem polskim, drugie zaś obywatelem innego państwa, nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie. Jednakże
rodzice w oświadczeniu złożonym zgodnie przed właściwym organem w ciągu
trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka mogą wybrać dla niego obywatelstwo państwa obcego, którego obywatelem jest jedno z rodziców, jeżeli według
prawa tego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo.
2. W braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się w ciągu
trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka o rozstrzygnięcie do sądu.
3. Dziecko, które nabyło obywatelstwo obce zgodnie z ust. 1 lub 2, nabywa obywatelstwo polskie, jeżeli po ukończeniu szesnastu lat, a przed upływem sześciu
miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletności złoży odpowiednie oświadczenie
przed właściwym organem i organ ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia.#2169851 Odrzucenie spadku gdy maloletni nie jest obywatelem Polski

Napisano przez cz.roma w 12 październik 2019 - 19:44 w Prawo spadkowe

Czy córka była poczęta w chwili śmierci Pani ojca?#2169668 Apelacja na testament notarialny

Napisano przez cz.roma w 10 październik 2019 - 20:04 w Prawo spadkowe

1 Koszty opieki, nie pokryte z majątku spadkodawcy, są długiem spadkowym.
Ten, kto je poniósł, może domagać od spadkobierców ich pokrycia
2 Ma Pani odpis apelacji i wie Pani czego domaga wnoszący apelację
i jak uzasadnił swoje żądanie.
Ja na Pani miejscu nie zadawałbym pytań, na które nikt nie odpowie,
tylko nad tym, jak obalić tezy zawarte w uzasadnieniu apelacji.#2169522 Testament, a żona i zachowek dla niej?

Napisano przez cz.roma w 09 październik 2019 - 19:27 w Prawo spadkowe

Zawrzeć z siostrą umowę dożywocia.
Wtedy przy ustalaniu wysokości zachowku dla żony
wartość mieszkania nie będzie uwzględniana#2167455 Spadek wnuki

Napisano przez cz.roma w 23 wrzesień 2019 - 19:19 w Prawo spadkowe

Wnuki#2164500 Śmierć spadkobiercy po przyjęciu a przed działem spadku

Napisano przez cz.roma w 30 sierpień 2019 - 20:04 w Prawo spadkowe

Każdy spadkobierca ojca może wystąpić
do sądu z wnioskiem
o stwierdzenie nabycia spadku po mamie (jeżeli nie było) i po ojcu
i o dział obydwu spadków (zniesienie współwłasności nieruchomości)
lub
do dowolnego notariusza
(jeżeli jest zgodna wola wszystkich spadkobierców)
o poświadczenia dziedziczenia
i dział spadków#2163783 Zachowek po śmierci brata

Napisano przez cz.roma w 26 sierpień 2019 - 19:13 w Prawo spadkowe

Rodzeństwo spadkodawcy
w ogóle nie należy
do kręgu osób uprawnionych do zachowku#2163041 Odrzucenie spadku pytanie

Napisano przez cz.roma w 21 sierpień 2019 - 06:15 w Prawo spadkowe

Art. 927 § 2 kc#2162738 Zachowek po wydziedziczeniu

Napisano przez cz.roma w 18 sierpień 2019 - 20:13 w Prawo spadkowe


1 Treść testamentu można stwierdzić
w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy
przez zgodne zeznanie 3 świadków złożone przed sądem.
2 Ważne są rozporządzenia zawarte w ostatnim testamencie
oraz te z poprzednich,
które nie zostały odwołane w późniejszych#2162543 Odrzucenie spadku przez małoletniego

Napisano przez cz.roma w 14 sierpień 2019 - 21:36 w Prawo spadkowe

1 Niezłozenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie,
bedzie oznaczać,
że małoletni brat przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
Jego odpowiedzialność za długi ojca
bedzie ograniczała do wysokości wartości
odziedziczonego po ojcu majątku.

2 Na złozenie oświadczenia o odrzuceniu spadku
jest konieczna zgoda sądu opiekuńczego.
Wniosek do sądu musi być złożony przed upływem 6 miesięcy (do 10 września)
Od momentu złozenia wniosku
do chwili uprawomocnienia sie postanowienia sądu
termin na odrzucenie spadku nie będzie biegł.
Jeżeli wniosek zostanie złożony np. 5 września,
to po uprawomocnieniu się postanowienia sądu,
zostanie 5 dni na złozenie
oświadczenia o odrzuceniu spadku#2162295 Jak uniknąć zachowku?

Napisano przez cz.roma w 12 sierpień 2019 - 20:54 w Prawo spadkowe

19% dochodu uzyskanego ze sprzedaży#2162207 Jak uniknąć zachowku?

Napisano przez cz.roma w 12 sierpień 2019 - 07:33 w Prawo spadkowe

Również#2162177 Jak uniknąć zachowku?

Napisano przez cz.roma w 11 sierpień 2019 - 12:19 w Prawo spadkowe

Wszyscy oni należą do kręgu osób uprawnionych do zachowków.
To nie oni mają zrzekać dziedziczenia lub odrzucać spadki,
tylko Pani.
Zrzekanie się dziedziczenia lub odrzucanie spadku
jest wtedy uzasadnione,
jeżeli odziedziczylibyśmy nie więcej,
niż zachowki, które musielibyśmy wypłacić.#2162162 Jak uniknąć zachowku?

Napisano przez cz.roma w 10 sierpień 2019 - 21:03 w Prawo spadkowe

Np.
darować mieszkanie,
albo
sprzedać i uzyskane pieniądze przeznaczyć na własne i rodziny utrzymanie
(ubranie, wyżywienie,opłaty, wycieczki itp)
ale nie na zakup innego mieszkania, działki czy np. samochodu czy żaglówki