Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zawartość użytkownika Desperate

Odnotowano 9 pozycji dodanych przez Desperate (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 23-wrzesień 20 )


Według typu zawartości

Filtruj

Sortuj według                Sortuj  

#2194648 zfśs dla emerytów

Napisano przez Desperate w 14 maj 2020 - 13:44 w Różne tematy

No i jaka to różnica kiedy odszedł z poprzedniego zakładu?
U was przysługuje mu każde świadczenie.

a jeśli jest zapis w regulaminie:

- emeryci i renciści, którzy rozwiązali umowę z zakładem pracy w związku z  przejściem  na  emeryturę  lub  rentę,

 

 

„emeryt (rencista) – były pracownik zakładu” należy łączyć wyłącznie z tym pracodawcą, z którym stosunek pracy został rozwiązany bezpośrednio przed uzyskaniem statusu emeryta lub rencisty. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z 15 listopada 1991 r. (I PZP 56/91, OSNC 1992/4/63).

Zdaniem Sądu Najwyższego, zakładem pracy sprawującym opiekę socjalną nad emerytem jest zawsze ten zakład, w którym emeryt był ostatni raz zatrudniony i to niezależnie od tego, czy przeszedł on z niego na emeryturę czy było to „ponowne” przejście.

Z powyższego wynika, że intencją ustawodawcy było objęcie przez zakład pracy opieką socjalną tych byłych pracowników, którzy po zakończeniu zatrudnienia w firmie:

  • przeszli na emeryturę lub rentę (nawet jakiś czas po ustaniu stosunku pracy) oraz
  • przed nabyciem statusu emeryta lub rencisty nie zawarli umowy o pracę z innym pracodawcą.

 

 

przypomnę że w trakcie zatrudnienie pracownik był już emerytem,

jeżeli były to 2 zakłady pracy to z dwóch? czy ten ostatni?
#2194216 zfśs dla emerytów

Napisano przez Desperate w 11 maj 2020 - 13:51 w Różne tematy

zatrudnialiśmy emeryta po rozwiązaniu umowy dostał dofinansowane z zfss z poprzedniego zakładu, z którego odchodził na emeryturę poprzedni zakład zmienił regulamin i nie będzie mu się należały świadczenia.

czy teraz my musimy wypłacać mu świadczenia? z takie zapytanie dostaliśmy od niego, w reg. mamy emeryci/renciści, tylko że pracownik odszedł na początku 2019 r.
#2175947 świadczenie socjalne - czy wypłacać?

Napisano przez Desperate w 04 grudzień 2019 - 09:05 w Kadry i płace

czy nie ma przeszkód w wypłacie świadczenia socjalnego?

pracownikowi, który nie wykorzystał urlopowego a zostało mu wypłacone nie zwrócił go mimo pisma komisji, nie odebrał korespondencji a obecnie jest na długotrwałym chorobowym do końca roku też nie wykorzysta 14 dni urlopu.
#2174940 ZFŚS osoba niepelosprawna

Napisano przez Desperate w 26 listopad 2019 - 11:12 w ZUS i Płace

jak naliczyć odpis na osobę ze znaczmy stopniem niepełnosprawności która przedłożyła orzeczenie wystawione 7.11 w tym samym dniu, niepełnosprawność datuje się od 26,09 a powstała od 14.06.

czy za listopad - grudzień czy tylko grudzień?
#2165217 rozwiązanie umowy z art. 53 KP

Napisano przez Desperate w 05 wrzesień 2019 - 13:00 w Zatrudnianie i zwalnianie

Pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym 6 m-cy zakończy się pod koniec stycznia. Chcę rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w ramach art. 53 Kodeksu pracy, po upływie terminu powyżej 3 miesięcy. Jak rozliczyć urlop za bieżący rok? Proporcjonalnie? pracodawca do 20 pracowników. Czy trzeba rozwiązać z konkretnym dniem np. 31.10. i wypłacić ekwiwalent za urlop?

Czy należy się odprawa?

Jak wygląda takie rozwiązanie, proszę o podpowiedź, wzór.
#2160785 Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe na przełomie roku

Napisano przez Desperate w 30 lipiec 2019 - 09:57 w Komentarze artykułów

pracodawca do 20 os. osoba po 50 r. zwolnienie od maja później 0d 15 dnia ZUS ale np. 12.02.2019 do do 17 stycznia 2020 zgodnie z  Art. 61. świad. z ubezp.społ. ust. 4  - do 17 ZUS

pytanie  - kolejne zwolnienie od 18.01. - zakład pracy 14 dni?
#2154798 niewykorzystany urlop a art 53 kp

Napisano przez Desperate w 05 czerwiec 2019 - 08:06 w Urlopy

1. czy w przypadku rozwiązania na podst art.53 pracownik może wykorzystać zaległy urlop czy wypłacić mu ekwiwalent?

2. czy w przypadku wypłaty ekwiwalentu w tym przypadku nie korzysta z 14 dni zgodnie z reg. zfśs - czy musi zwrócić świadczenie już wypłacone (płatne w jednym czasie dla wszystkich)?
#2152459 świadczenie chorobowe z-3 zus

Napisano przez Desperate w 17 maj 2019 - 12:55 w ZUS i prawo pracy

Za zgodą pracownika możesz potrącić jak masz z czego.

 

dziękuję za odpowiedź czy jest do tego jakaś podstawa bądź komentarz (nie pytam o oświadczenie kp art. 91)? oraz czy możemy podzielić kwotę na raty?
#2152454 świadczenie chorobowe z-3 zus

Napisano przez Desperate w 17 maj 2019 - 12:30 w ZUS i prawo pracy

pracodawca do 20, na chorobowym wypłacam wysługę osobno, złożono po 33 dniach dok. do zus i z-3 było błędnie wypełnione do wynagrodzenia dodano wysługę, która również przez nas była wypłacona zus wysłał do nas pismo o nadpłacie i teraz moje pytanie:

czy kwotę nienależnie pobranego świadczenia pokrywa pracodawca czy na podstawie oświadczenia pracownika może potrącić z wynagrodzenia pracownik?