Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Zawartość użytkownika Borowska Angelika

Odnotowano 69 pozycji dodanych przez Borowska Angelika (Rezultat wyszukiwania ograniczony do daty: 16-wrzesień 20 )


Według typu zawartości

Filtruj


Sortuj według                Sortuj  

#1859186 Sprzedaż firmowej maszyny a VAT

Napisano przez Borowska Angelika w 12 listopad 2014 - 13:59 w Działalność gospodarcza

Jeżeli maszyna była użytkowana w działalności opodatkowanej, wówczas jej sprzedaz podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT. Bowiem począwszy od 1 stycznia 2014 r. zmieniła się treść art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT i obecnie zwolnieniu z VAT podlegają te składniki majątku od których nie miałeś prawa do odliczenia podatku VAT i były użytkowane jedynie do celów działalności zwolnionej z VAT.
#1858803 prawo do odliczenia VAT, zakup samochodu

Napisano przez Borowska Angelika w 10 listopad 2014 - 18:34 w VAT 2014

Sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym co do zasady podlega sprzedaży na zasadach ogólnych. Przy czym na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się kilka interpretacji pozwalających na zastosowanie procedury VAT marża przy sprzedaży środków trwałych. Jednak tutaj należy pamiętać, że zostały one wydane w sprawach indywidualnych i "chronią" konkretnego podatnika.

 

Decydując się na sprzedaż samochodu przy którego podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT, ale był wykorzystywany do celów działalności opodatkowanej należy opodatkować stawką 23% VAT. Polecam: http://poradnik.wfir...1-kwietnia-2014 
#1858024 działalność gospodarcza, składki i podatek

Napisano przez Borowska Angelika w 06 listopad 2014 - 08:30 w VAT

W pierwszej kolejności, aby założyć własną działalność gospodarczą musisz wypełnić i złożyć formularza CEIDG-1. Informacje o tym jak go wypełnić znajdziesz tutaj: http://poradnik.wfir...acyjne-i-prawne

 

Co do zasady początkujący przedsiębiorcy mogą opłacać tzw. mały ZUS, który obecnie kształtuje się tak:

- składka na ub. społeczne 160,78 zł

- składka na ub. zdrowotne 270,40 zł

 

Jeżeli będziesz czynnym podatnikiem VAT musisz dokonać rejestracji na druku VAT-R. Co do zasady na konto US będziesz musiał wpłacić wartość podatku VAT należnego (od sprzedaży) - 2.300 zł pomniejszony o podatek VAT naliczony (od zakupów) podlegający odliczeniu.

 

Kolejna kwestia to podatek dochodowy, jeżeli zdecydujesz się na opodatkowanie na zasadach ogólnych wówczas zaliczkę wyliczasz wg schematu: 

 1. Przychód od początku roku - koszty od początku roku = dochód. 
 2. Dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były ujęte bezpośrednio w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.
 3. Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych (podstawa opodatkowania).
 4. Podstawa opodatkowania x 18% - 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek) = podatek od początku roku.
 5. Podatek - suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.
 6. Podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 7. Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty na konto US.

Przy czym pamiętaj, że skala (zasady ogólne) nie są jedyną dostępną formą opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą wybrać jedną z 4 dostępnych:

- zasady ogólne,

- podatek liniowy,

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

- kartę podatkową.

Więcej na temat form opodatkowania możesz przeczytać tutaj: http://poradnik.wfir...y-opodatkowania
#1857570 odliczenie VAT od biletów elektronicznych PKP

Napisano przez Borowska Angelika w 04 listopad 2014 - 15:21 w VAT 2014

Abyś mógł odliczyć VAT od biletu musi on nie tylko dotyczyć trasy o długości min. 50 km. Dodatkowo na bilecie jednorazowym powinny zostać umieszczone takie dane jak:

a) numer i data wystawienia,

B) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

e) kwotę podatku,

 

f) kwotę należności ogółem;

 

W przypadku braku tych danych bilet jednorazowy nie może zostać uznany za fakturę i tym samym nie masz prawa do odliczenia VAT.

 

Również jeżeli na e-bilecie masz adnotację że nie jest to faktura nie masz wówczas prawa do odliczenia. W celu prawidłowego udokumentowania kosztu należy wystąpić do przewoźnika o wystawienie zwykłej faktury.
#1857299 Księgowanie opłaty Viatoll

Napisano przez Borowska Angelika w 03 listopad 2014 - 21:50 w Podatki

Jeżeli w związku z przedpłatą nie otrzymujesz dokumentu księgowego, wówczas księgowania opłaty viatoll dokonujesz na podstawie otrzymanej noty.
#1857295 ewidencja przebiegu pojazdu do celów VAT

Napisano przez Borowska Angelika w 03 listopad 2014 - 21:42 w VAT 2014

Jeżeli chcesz odliczyć 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych, wówczas konieczne jest prowadzenie kilometrówki dla celów VAT oraz zgłoszenie pojazdu w US na druku VAT-26http://poradnik.wfir...1-kwietnia-2014
#1856112 zawieszenie działalności a rozliczenia

Napisano przez Borowska Angelika w 30 październik 2014 - 10:13 w Działalność gospodarcza

Aby zawiesić działalność gospodarczą nie możesz zatrduniać pracowników. Minimalny okres zawieszenia działalności wynosi 30 dni. W celu zawieszenia firmy musisz złożyć w urzędzie gminy/ miasta druk CEIDG-1. Informacje o tym jak zrobić to krok po kroku znajdziesz tutaj: http://poradnik.wfir...ie-dzialalnosci

 

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca w rakcie zawieszenia ma możliwość:

 • wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • przyjmowania należności lub regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
 • uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem,
 • wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
 • osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • podlegania kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.#1855838 Odliczenie vat od samochodu osobowego

Napisano przez Borowska Angelika w 29 październik 2014 - 11:03 w VAT

Zeby doliczyć 100% VAT od wydatków na samochód osobowy musisz po pierwsze zgłośić go w US na druku VAT-26 oraz określić zasady użytkowania pojazdu w firmie. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest prowadzenie kilometrówki dla celów VAT. Jest ona dość szczegółowa, bowiem powinna zawierać takie informacje jak:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd – dokąd),
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

– potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

 1. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Obowiązek udowodnienia że przejazdy nie były wykonywane w celach prywatnych będzie ciążył na Tobie, a nie na US. Co ważne, opis trasy powinien być dość szczegółowy (zawierać konkretne adresy).
#1855832 fakturowanie - data sprzedaży czy data dostawy?

Napisano przez Borowska Angelika w 29 październik 2014 - 10:47 w VAT

Tak, na fakturach w dalszym ciągu może figurować określenie data sprzedaży, co do zasady jest ono tożsame z datą dokonania dostawy oraz datą wykonania usługi. Co ważne, ustawa o VAT (art. 106e ust.1 pkt 6) określa jedynie że faktura powinna zawierać datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Nie nakazuje by pozycję tą nazywać datą dostawy czy datą wykonania usługi. W kwestii tej polecam artykuł: Data sprzedaży na fakturze w 2014 roku
#1855676 Odliczenie vat od samochodu osobowego

Napisano przez Borowska Angelika w 28 październik 2014 - 18:03 w VAT

W przypadku częściowego odliczenia VAT (50%) od wydatków na samochód podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT.
#1855308 Rozliczenie paliwa

Napisano przez Borowska Angelika w 27 październik 2014 - 13:00 w VAT

Jeżeli jest to samochód osobowy wówczas wydatki związanego z jego użytkowaniem powinnaś rozliczać w ramach kilometrówki prowadzonej dla celów podatku dochodowego. Ponad to musisz posiadać tytuł na podstawie, którego auto jest użytkowane w prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej np. umowę użyczenia.
#1854818 samochody na wynajem a odliczenie VAT

Napisano przez Borowska Angelika w 24 październik 2014 - 13:16 w VAT 2014

Jeżeli samochód będzie wykorzystywany jedynie do celów działalności polegajacej na wynajmie samochodów, wówczas będziesz miał prawo do pełnego odliczenia VAT od jego nabycia. Zgodnie z art. 86a ust. 5 ustawy o VAT nie będziesz zobligowany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów VAT.

 

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

a) odprzedaży,

B) sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.
#1854530 paragon a wrzucenie w koszty

Napisano przez Borowska Angelika w 23 październik 2014 - 14:21 w Podatki

Jak wynika z rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i bhp oraz materiałów biurowych może być dokumentowany paragonami zaopatrzonymi w datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon - określającymi ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść, wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.
#1854293 Jak rozliczyć zakup samochodu na firmę

Napisano przez Borowska Angelika w 22 październik 2014 - 19:25 w VAT 2014

Jeżeli samochód spełnia definicję samochodu osobowego (i jego wartość początkowa jest wyżasza niż 3.500 zł), w myśl przepisów ustawy o PIT, wówczas nie można zamortyzować go jednorazowo.

 

Według znowelizowanych art. 5a pkt 19a ustawy o PIT samochodem osobowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodwego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

 • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

B) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,

 • do prac wiertniczych,

 • koparka, koparko-spycharka,

 • ładowarka,

 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

 • żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.
#1854039 zakup domeny internetowej - VAT

Napisano przez Borowska Angelika w 21 październik 2014 - 19:00 w Podatki

Tak, zakup domeny możesz rozliczyć bezpośrednio w kosztach. Odpowiednią kolumną KPiR do jego wykazania będzie kol. 13 - pozostałe wydatki.

Natomiast prawo do odliczenia VAT powstaje w okresie rozliczeniowym w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż w okresie w którym otrzymałeś fakturę (lub w jednym z dwóch kolejnych).
#1854036 Faktura za bilet kolejowy

Napisano przez Borowska Angelika w 21 październik 2014 - 18:54 w Podatki

Jeżeli klient dokonuje refakturowania kosztów dojazdu i wyróżnia je na fakturze, co do zasady powinien opodatkować je stawką 8% VAT. 
#1854030 Dowód wewnętrzny dot. biletów MPK

Napisano przez Borowska Angelika w 21 październik 2014 - 18:45 w PIT i PKPiR

Powinnaś postarać się o fakturę.
#1853591 założenie budki z hamburgerami

Napisano przez Borowska Angelika w 20 październik 2014 - 10:36 w Zakładanie firmy

W przypadku PKD radzę skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie GUS-u. A w razie problemu z określenim PKD możesz wystąpić o interpretację do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Natomiast jeżeli chodzi o podatki to co do zasady musiałbyś opłacać zaliczkę na podatek dochodowy (w zależności od wybranej formy opodatkowania) oraz podatek VAT (jeżel będziesz czynnym podatnikiem VAT). 

Pamiętaj, że poza tym będziesz zobligowany do opłacania składek ZUS.
#1853283 Dowód wewnętrzny dot. biletów MPK

Napisano przez Borowska Angelika w 17 październik 2014 - 19:44 w PIT i PKPiR

Dowodami wewnętrznymi możesz dokumentować tylko te wydatki, które zostały określone w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia KPiR. Wśród nich wymienia się: 

 • koszty diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz
 • wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących.

W przypadku gdy jest to podróż przedsiębiorcy do kosztów na podstawie DW możesz zaliczyć tylko diety. Natomiast jeżeli chodzi o bilety MPK (jednorazowe)  zakupionych przez os. prowadzącą działalność nie spełniają one wymogów dowodu księgowego (w myśl przepisów rozporządzenia).
#1853282 diety właściciela firmy w kup

Napisano przez Borowska Angelika w 17 październik 2014 - 19:37 w PIT i PKPiR

Tak, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów za diety w podróży służbowej, zarówno w przypadku podróży krajowych jak i zagranicznych.

 

Jak wynika z rozporządzenia w sprawie KPiR tego typu koszt można ująć na podstawie dowodu wewnętrznego.  Dowody wewnętrzne dotyczące wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących powinny zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu), stawkę i wartość przysługujących diet.
#1853008 nota korygująca, odliczenie VAT

Napisano przez Borowska Angelika w 16 październik 2014 - 20:42 w VAT

Moim zdaniem tego typu błędu nie możesz poprawić notą korygującą. Jak wynika z ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Wśród danych, których nie można korygować notą została wskazana kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku (pkt 14).

Z drugiej strony nota korygująca służy do poprawy pomyłek, a brak przeliczenia nie jest pomyłką a brakiem. W tej sytuacji najbezpieczniej wystąpić o wystawienie faktury korygującej.
#1853007 brak oznaczenia faktury jako oryginał

Napisano przez Borowska Angelika w 16 październik 2014 - 20:25 w VAT

Od 1 stycznia 2011 roku podatnicy nie muszą wraz z wydaniem faktury dokonywać oznaczenia “oryginał” odnośnie faktur przekazywanych nabywcy oraz odpowiednio “kopia” w przypadku faktur zatrzymanych w dokumentacji. Wśród elementów wymaganaych na fakturze, określonych w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Oznaczenie oryginał/kopia nie ma co do zasady wpływu na parwo do odliczenia VAT.
#1852663 kilometrówka

Napisano przez Borowska Angelika w 15 październik 2014 - 19:13 w PIT i PKPiR

Jeżeli wykażesz, że dany przejazd miał związek z prowadzoną działalnością to jak najbardziej możesz rozliczyć go w ramach prowadzonej kilometrówki.
#1852659 metoda kasowa rozliczeń VAT

Napisano przez Borowska Angelika w 15 październik 2014 - 19:04 w VAT

Metoda kasowa w VAT jest przeznaczona dla tzw. małych podatników. Zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT, to podatnik podatku od towarów i usług:

 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

 • prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W 2014 r. limit ten wynosi 5.068.000 zł. Natomiast w 2015 r. - 5.015.000 zł
#1852299 VAT a naprawa samochodu z OC sprawcy

Napisano przez Borowska Angelika w 14 październik 2014 - 19:28 w VAT 2014

W sytuacji gdy od wydatków eksploatacyjnych możesz odliczyć jedynie 50% VAT wówczas co do zasady poza zwrotem wartości netto możesz ubiegać się o zwrot podatku VAT niepodlegającego odliczeniu od wydatków związanych z powypadkową naprawą pojazdu.