Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: 13-kowe problemy


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 7 + 1 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

ZosiaA

Napisano 07 styczeń 2019 - 17:01

Czy premie uznaniową należy wliczyć do 13-stki ? Jedni pracownicy dostają ją co miesiąc inni co jakiś czas. Zależy od przełożonego.

A jak sądzisz?
Zakładam, że przeczytałaś ustawę i "wyłączenia"

Napisano 07 styczeń 2019 - 16:55

Czy premie uznaniową należy wliczyć do 13-stki ? Jedni pracownicy dostają ją co miesiąc inni co jakiś czas. Zależy od przełożonego.


ZosiaA

Napisano 07 styczeń 2019 - 15:36

Ale dlaczego Forum ma ci to pisać kiedy wszystko jest wyżej?
Wystarczy przeczytać :)

Napisano 07 styczeń 2019 - 09:14

Proszę o pomoc w rozwianiu wątpliwości w sprawie trzynastki:

 

- pracownik zatrudniony do 31.08., ale do 14.03 na urlopie macierzyńskim, potem w różnych okresach 40 dni zwolnienia lekarskiego - należy się ze względu na macierzyński?

- pracownik zatrudniony do 31.08, ale do 20.05 urlop macierzyński, potem 23 dni zwolnienia - nalezy się ze względu na macierzyński?

- pracownik zatrudniony cały rok, ale w ciągu roku ma 117 dni nieobecności (w tym ojcowski14 dni  i 92 dni bezpłatnego) - należy się

- pracownik zatrudniony do 30.09, ale nie był w pracy ani jednego dnia (zwolnienie lekarskie i św. rehabilitacyjne) - nie należy się pomimo wypłaconego dodatku stażowego?

 

dziękuję za pomoc


koleżanka

Napisano 22 styczeń 2018 - 22:28

piszesz o nagrodach kwartalnych i potem o premiach 

 

Za co u was są przyznawane te nagrody ?


Napisano 22 styczeń 2018 - 10:40

Z kolei w publikacji "Dodatkowe wynagrodzenie roczne w oświacie - trzynastki 2016 w pytaniach i odpowiedziach" w zakresie Nagrody dla pracowników samorządowych znajduję, iż w przypadku premii, jeśli regulamin przewiduje, że premia ta zależy od spełnienia ściśle określonych przesłanek, wówczas podlega ona uwzględnieniu w postawie trzynastki, natomiast jeśli przyznanie premii będzie zależało od uznania pracodawcy, wówczas w istocie nie jest to premia, lecz nagroda. Tak uregulowane świadczenie nie może być uwzględnione w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Napisano 22 styczeń 2018 - 10:18

Moje drogie Panie,

jestem po szkoleniu z list płac pracowników samorządowych, nie mniej jednak mam w dalszym ciągu wątpliwości w zakresie wypłaty 13-stki.
Mianowicie, w naszym Urzędzie są przyznawane nagrody kwartalne. Nagrody te są przyznawane przez kierowników działów za złożeniem odpowiedniego wniosku.
Bywa tak, że w ciągu roku jeden pracownik nie otrzyma w ogóle nagrody kwartalnej, a drugi dostanie za dwa kwartały.

Pytanie czy uwzględniać te premie przy wyliczaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Czy zasugerować się tu wyrokiem z 22 września 2000 r. (sygn. akt I PKN 33/00), gdzie premia wypłacana co pewien czas za okresy zróżnicowane co do ich długości, jest świadczeniem periodycznym?

ZosiaA

Napisano 18 styczeń 2018 - 14:40

wypowiedział się Departament Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który w stanowisku z dnia 20 stycznia 2010 r. uznał, iż: "(...) dodatek za wieloletnią pracę przysługujący pracownikowi samorządowemu za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które otrzymuje wynagrodzenie (np. z powodu choroby, zwolnień od pracy na podstawie przepisów art. 37 i 188 k.p., rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy...) jak i za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego - powinien być w całości uwzględniony w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego (...)."

ZosiaA

Napisano 18 styczeń 2018 - 14:39

Popatrz 1)Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 20 stycznia 2010 r. uznał, że dodatek za wieloletnią pracę przysługujący pracownikowi samorządowemu za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które otrzymuje wynagrodzenie, jak i za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego – powinien być w całości uwzględniony w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2)korzystała z macierzyńskiego, chociażby 1 dzień, jesli ma czas przepracowany też chociaż 1 dzień - 13 ka przysługuje

Napisano 18 styczeń 2018 - 14:24

Nie potrafię, dlatego zwróciłam się do Was o pomoc. Mógłby mi ktoś łopatologicznie to wyjaśnić?


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)