Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: Sprawozdanie RB27-zz


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 8 + 1 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Napisano 14 październik 2020 - 10:38

Art.15zzzga.1. Od wpływów i odsetek, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, osiąganych w okresie do dnia 31grudnia 2020r. potrąca się 50% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego są położone nieruchomości, o których mowa w tym przepisie.2.Do wpływów, o których mowa wart.12ust.1 ustawy z dnia 20lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe wprawo własności tych gruntów (Dz.U. z2020r. poz.139, 568 i695), przepis ust.1stosuje się odpowiednio.

 

ja to rozumiem tak:

od wpływów osiąganych do 31 grudnia 2020. Nic nie mówi się o należnych.


Napisano 07 październik 2020 - 10:09

ale tylko od wpłaconych jest 50%

należności pozostawiasz bez zmian. przeksięgowujesz w momencie wpłaty

A gdzie jest mowa , że tylko od wpłaconych?


Napisano 17 wrzesień 2020 - 12:58

ale tylko od wpłaconych jest 50%

należności pozostawiasz bez zmian. przeksięgowujesz w momencie wpłaty


Napisano 14 wrzesień 2020 - 13:48

Witam,

mam pytanie dot. dochodów Skarbu Państwa...czy w sprawozdaniu za III kw. należy wszystkie nie spłacone należności przeksięgować 50%/50%? Sugeruje się tutaj ustawą Covidową( która mówi ,że od 24.06.2020-do końca roku z określonych zadań należy się nam 50%, a nie 25%)?


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)