Skocz do zawartości


Odpowiadanie w temacie: montaż instalacji lpg- jaki paragraf


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 4 + 5 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

ZosiaA

Napisano 06 listopad 2014 - 11:37

W jednostkach sektora finansów publicznych inwestycje w środki trwałe oznaczają ich budowę, montaż lub ulepszenie już istniejącego środka trwałego (art. 3 pkt 16 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości), przy czym dotyczy to tylko wydatków modernizacyjnych stanowiących równowartość co najmniej 3500 zł.

W wyniku poniesienia wydatków inwestycyjnych zwiększa się wartość początkową modernizowanego środka trwałego, co w konsekwencji będzie miało wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych (w jednostkach budżetowych – umorzeniowych) środków trwałych dokonywanych od ich wartości początkowej. Jeżeli wydatki na modernizację nie przekraczają wartości 3500 zł, mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich oddania do użytkowania (art. 16d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).


ZosiaA

Napisano 06 listopad 2014 - 11:30

Czyli to twój wymysł i twoje ustalenia


Napisano 05 listopad 2014 - 19:57

w ustawie o rachunkowości - art.31 ust.1 - nie ma mowy o żadnej wartości poniżej której nakłady na ulepszenie nie powodują zwiększenia wartości początkowej,
w ogólnie obowiązujących przepisach czyli w ustawie o finansach, ani w rozp.MF o szczególnych zasadach rachunkowości dla budżetu nic na temat ulepszeń nie ma...
no chyba że gmina ustaliła swoim jednostkom jednolite zasady w tej sprawie...
odesłanie do przepisów podatkowych jest w rozp.o klasyfikacji, ale dotyczy wydatków na zakupy inwestycyjne (par.606,608)

montaż instalacji lpg za 2500 w samochodzie z pewnością jest ulepszeniem (ma na celu obniżkę kosztów eksploatacji), jeśli w polityce jest wpisane że do ulepszeń stosuje się zasady podatkowe - wtedy finansowanie z wyd.bieżących,
ale jeśli nie ma - to wydatek majątkowy i zwiększenie wartości początkowej

gabi

Napisano 05 listopad 2014 - 08:32

należałoby też mieć w polityce rachunkowości zapisane, że nakłady na ulepszenia środka trwałego - gdy ich suma nie przekracza w danym roku 3.500 zł - są odnoszone bezpośrednio w koszty,
bez takiego zapisu każde ulepszenie śr.trw. - bez względu na kwotę - zwiększa jego wartość początkową

mh...???


ZosiaA

Napisano 05 listopad 2014 - 08:22

marsjanka, a kto ci takich rzeczy naopowiadał, że bez zapisu w polityce rach. każde ulepszenie śr. trw. zwiększa jego wartość?

Z czego to wynika?


Napisano 04 listopad 2014 - 22:02

należałoby też mieć w polityce rachunkowości zapisane, że nakłady na ulepszenia środka trwałego - gdy ich suma nie przekracza w danym roku 3.500 zł - są odnoszone bezpośrednio w koszty,
bez takiego zapisu każde ulepszenie śr.trw. - bez względu na kwotę - zwiększa jego wartość początkową

gabi

Napisano 04 listopad 2014 - 20:58

nie


Napisano 04 listopad 2014 - 19:06

bardzo dziękuję drogie koleżanki, też myślałam o 4300 zwłaszcza, że to ma byc koszt rzędu 2500. Zastanawiam się czy tylko zwiększyc pozostałe środki 013


ZosiaA

Napisano 04 listopad 2014 - 08:18

Tak jak snejk i gabi, wg mnie to paragraf 4300 jeśli nie przekracza 3.500,-.

4270 to remont i naprawa czyli przywrócenie stanu pierwotnego wiec jakim cudem montaż klimatyzacji jest remontem?

Ela, właśnie wymiana byłaby 4270, a nie 4300. Doczytaj proszę opisy do paragrafów


gabi

Napisano 04 listopad 2014 - 06:28

tak jak snejk


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)