Skocz do zawartości

Kategorie

Forum

Odpowiadanie w temacie: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


Opcje wiadomości

Zarejestruj się na forum!

Dzięki rejestracji nikt nie użyje Twojego nicka.
Rejestracja zajmuje tylko chwilę!

Logowanie » Rejestracja


  • PODAJ SŁOWNIE wynik: 5 + 2 =

    wraz z polskimi znakami jeśli takie występują.
  lub Anuluj


Podsumowanie tematu

Xaley

Napisano 12 czerwiec 2021 - 20:08

Wg mnie:

1. Pozostałe przychody operacyjne

2. Przychody finansowe

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych to działalność finansowa, więc nie widzę argumentów przemawiających za tym, aby nie były ujęte jako koszty finansowe. W ustawie o rachunkowości masz wyszczególnione wszystkie pozycje. "2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych", są zestawione w jednej pozycji rachunku przepływów pieniężnych


Napisano 10 czerwiec 2021 - 06:43

W JAKIEJ POZYCJI RACHUNKU ZYSKU I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY) NALEŻY UJĄĆ:

1.OTRZYMANIE PRZEKAZANEGO TYTUŁEM WKŁADU  OD UDZIAŁOWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO,

ORAZ

2. OTRZYMANIE OD UDZIAŁOWCÓW ŚRODKÓW NA RACHUNEK BANKOWY Z TYTUŁU PODWYŻSZENIA UDZIAŁÓW.

3. CZY EMISJA OBLIGACJI POWINNA BYĆ UJĘTA W KOSZTACH FINANSOWYCH .

 


Podgląd całego tematu (otwiera nowe okno)