Skocz do zawartości


Badanie na wykrywaczu kłamstw


5 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_

Guest_
  • Goście

Napisano 21 lipiec 2009 - 19:51

Informacje o wariografie - proszę pamiętać, że rozdział który kryje się pod linkiem został błędnie zatytułowany - "fonoskopia".

Pokrzywdzony musi się zgodzić na takie badanie. Wariograf nie jest wykrywaczem kłamstw, ale jedynie urządzeniem badającym reakcje organizmu - np. agenci służb specjalnych potrafią skutecznie "oszukać" to urządzenie. Organy procesowe z dużą rezerwą podchodzą do takich badań.

#2 Guest_

Guest_
  • Goście

Napisano 22 lipiec 2009 - 01:36

sprawa będzie niedługo w prokuraturze i prokurator powiedział, że jest przegrana i będzie prawdopodobnie umorzona już w prokuraturze z braku dowodów materialnych a jedynie zeznania os. pokrzywdzonej.

Chodzi mi o to czy w takim przypadku można powołać biegłego by sprawdził prawdomówność zeznań na wykrywaczu kłamstw bo innych dowodów (materialnych) za pewne nie będzie. Taka opinia biegłego będzie mocna i niemal że niepodważalna gdyż inaczej to będzie słowo przeciwko słowu.

#3 Guest_-praw-tom24

Guest_-praw-tom24
  • Goście

Napisano 21 lipiec 2009 - 20:48

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postępowania karnego:

Art. 192a. § 1. W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski daktyloskopijne, wymaz ze śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu. Po wykorzystaniu w sprawie, w której dokonano pobrania lub utrwalenia, pobrany lub utrwalony materiał zbędny dla postępowania należy niezwłocznie usunąć z akt i zniszczyć.
§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, za zgodą osoby badanej biegły może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby.
§ 3. Badania i czynności, o których mowa w § 1 i art. 192 § 1, wykonuje się odpowiednio w warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 74 § 4.

Pod pojęciem śladów kryją się też ślady pamięciowe, które uzewnętrzniają się w postaci zeznań bądź wyjaśnień. Konieczna jest zgoda osoby badanej. Dopuszczenie wniosku dowodowego z opinii biegłego będzie bardzo trudne w postępowaniu apelacyjnym z uwagi na art. 452 KPK:
USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postępowania karnego:

Art. 452. § 1. Sąd odwoławczy nie może przeprowadzić postępowania dowodowego co do istoty sprawy.
§ 2. Sąd odwoławczy może jednak w wyjątkowych wypadkach, uznając potrzebę uzupełnienia przewodu sądowego, przeprowadzić dowód na rozprawie, jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, a nie jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości lub w znacznej części. Dowód można dopuścić również przed rozprawą.

#4 Guest_

Guest_
  • Goście

Napisano 21 lipiec 2009 - 20:37

rozumiem a czy można powołać biegłego do badania na wariografie aby potwierdzić treść zeznań pokrzywdzonego która jest kuriozalna i zeznania skazują ważną osobę.

#5 Guest_-praw-tom24

Guest_-praw-tom24
  • Goście

Napisano 21 lipiec 2009 - 20:18

Co do zasady nie - wszystko zależy od kontekstu. Jeśli został użyty wariograf podczas przesłuchania to mamy zakaz dowodowy niezupełny, bezwzględny.

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postępowania karnego:

Art. 171. § 1. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi.
§ 2. Prawo zadawania pytań mają, prócz organu przesłuchującego, strony, obrońcy, pełnomocnicy, biegli oraz podmiot określony w art. 416. Pytania zadaje się osobie przesłuchiwanej bezpośrednio, chyba że organ przesłuchujący zarządzi inaczej.
§ 3. Jeżeli osoba przesłuchiwana nie ukończyła 15 lat, czynności z jej udziałem powinny być, w miarę możliwości, przeprowadzone w obecności przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna, chyba że dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie.
§ 4. Nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi.
§ 5. Niedopuszczalne jest:
1) wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu lub groźby bezprawnej,
2) stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem.
§ 6. Organ przesłuchujący uchyla pytania określone w § 4, jak również pytania nieistotne.
§ 7. Wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom wymienionym w § 5 nie mogą stanowić dowodu.

KPK dopuszcza badanie wariograficzne w dwóch przypadkach - ale za każdym razem za zgodą osoby badanej. Zawsze chodzi też o badanie przez biegłego, a nie o przesłuchanie przez organ procesowy. Często są te pojęcia mylone, stąd tyle mitów narosło wokół wariografu.

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postępowania karnego:

Art. 192a. § 1. W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski daktyloskopijne, wymaz ze śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu. Po wykorzystaniu w sprawie, w której dokonano pobrania lub utrwalenia, pobrany lub utrwalony materiał zbędny dla postępowania należy niezwłocznie usunąć z akt i zniszczyć.
§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, za zgodą osoby badanej biegły może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby.
§ 3. Badania i czynności, o których mowa w § 1 i art. 192 § 1, wykonuje się odpowiednio w warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 74 § 4.

(...)

Art. 199a. Stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu badanej osoby możliwe jest wyłącznie za jej zgodą. Przepisu art. 199 nie stosuje się.

Dowodem będzie opinia biegłego, a nie wynik badania wariograficznego.

#6 Guest_

Guest_
  • Goście

Napisano 21 lipiec 2009 - 19:51

Czy Badanie na wykrywaczu kłamstw jest traktowane jako dowód w sądzie?Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych