Skocz do zawartości


subsydiarny akt oskarżenia


1 odpowiedź w tym temacie

#1 Guest_maretranquilis

Guest_maretranquilis
  • Goście

Napisano 10 maj 2009 - 11:34

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postępowania karnego.

Art. 55. § 1. W razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Przepis art. 488 § 2 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 339 § 3 pkt 4 i art. 397 nie stosuje się.
§ 2. Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata, z zachowaniem warunków określonych w art. 332 i 333 § 1; jeżeli pokrzywdzonym jest instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, akt oskarżenia może sporządzić także radca prawny.
§ 3. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania.
§ 4. W sprawie wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego może brać udział również prokurator.

Subsydiarny akt oskarżenia jest objęty przymusem adwokackim. Chodzi jednak tylko o sporządzenie i podpisanie. Przepisy w tym miejscu nie stanowią o obligatoryjnym udziale adwokata w postępowaniu, więc po sporządzeniu i podpisaniu nie widzę przeszkód formalnych aby oskarżyciel posiłkowy radził sobie sam dalej. Pytanie tylko o to, czy poradzi sobie sam dalej w sformalizowanej procedurze....

Tak na marginesie trochę danych

Do sądów rejonowych wpłynęło:
w 2001 r. - 318 aktów oskarżenia oskarżycieli posiłkowych,
w 2002 r. - 96 aktów oskarżenia oskarżycieli posiłkowych,
w 2003 r. - 91 aktów oskarżenia oskarżycieli posiłkowych,
w 2004 r. - 98 aktów oskarżenia oskarżycieli posiłkowych.
Bardzo rzadkie są tego rodzaju akty oskarżenia w sądach okręgowych. I tak:
w 2001 r. - wniesiono 3 akty oskarżenia,
w 2002 r. - tylko 1 akt oskarżenia,
w 2003 r. - ponownie 3 akty oskarżenia,
w 2004 r. - 5 aktów oskarżenia.

#2 Guest_maretranquilis

Guest_maretranquilis
  • Goście

Napisano 10 maj 2009 - 11:34

Moja koleżanka zwróciła się do adwokata o subsydiarny akt oskarżenia. Podstawy są bo dwukrotnie zostało postępowanie umorzone a termin jest zachowany. Moje pytanie jest następujące: Czy adwokat musi sporządzić i popierać takie pismo przed sądem czy koleżanka może tylko poprosić go o napisanie, a dalej radzic sobie sama????Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych