Skocz do zawartości


księga wieczysta


3 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-barbarosa

Guest_-praw-barbarosa
  • Goście

Napisano 17 październik 2010 - 00:54

Witam serdecznie.
Dwa miesiące temu odbyla sie sprawa w sądzie o stwierdzenie i nabycie spadku poprzez testament.
otrzymłam 3ha ziemi i dom mieszkalny wraz z budynkami gospodarczymi.
W związku z tym chcialabym sie dowiedziec czy juz po nabyciu prawa wlasności do w/w powinnam zalożyc księge wieczysta.Czy to jest obowiazkowe,i jakie z tego tytulu wynikaja konsekwencje.
Bardzo proze o odpowiedz.

#2 Guest_-praw-barbarosa

Guest_-praw-barbarosa
  • Goście

Napisano 24 październik 2010 - 19:41

Bardzo prosze o odpowiedz.

#3 Guest_Sargon

Guest_Sargon
  • Goście

Napisano 25 październik 2010 - 14:47

Ma Pani taki obowiązek. To służy także Pani interesom.

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece ( tekst jednolity):

Art. 1. 1. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Art. 5. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

Art. 35. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.
2. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów ( Dz. Ustaw nr 102 poz.1122)


§ 19. 1. Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dokonywane jest na podstawie wniosku zawierającego w szczególności:
1) oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z nieruchomości,
2) wymienienie wszystkich uprawnionych, na których rzecz własność ma być wpisana, w sposób określony w § 41, oraz wskazanie ich adresów,
3) powołanie tytułu własności nieruchomości,
4) wyszczególnienie obciążających nieruchomość ograniczonych praw rzeczowych lub ograniczeń w jej rozporządzaniu albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.
2. Jeżeli nieruchomość była już wpisana do księgi wieczystej, a księga ta zaginęła lub uległa zniszczeniu, we wniosku powinien być wskazany numer tej księgi.
3. Jeżeli dla nieruchomości był prowadzony zbiór dokumentów, wniosek powinien zawierać wskazanie numeru tego zbioru.
4. Jeżeli nieruchomość nie miała księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, wniosek powinien zawierać odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.
orzeczenia sądów
§ 20. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 19, powinny być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości.
2. Jeżeli dokument stwierdzający nabycie własności zaginął lub uległ zniszczeniu, a wnioskodawca nie ma urzędowo poświadczonego odpisu tego dokumentu, powinien powołać inne dowody na stwierdzenie nabycia własności nieruchomości określonej we wniosku.
3. Obowiązek dołączenia dokumentów stwierdzających nabycie własności nie dotyczy osób, których prawa ujawnione zostały w zbiorze dokumentów.

#4 Guest_-praw-barbarosa

Guest_-praw-barbarosa
  • Goście

Napisano 25 październik 2010 - 23:38

BaRDZO DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych