Skocz do zawartości


zatarcie skazania a formularz o przyjęcie do Policji


433 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-wroctroonik

Guest_-praw-wroctroonik
 • Goście

Napisano 29 luty 2008 - 04:40

CYTATArt. 76. § 1. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
§ 2. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5.

CYTATArt. 39. Środkami karnymi są:
1) pozbawienie praw publicznych,
2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
3) zakaz prowadzenia pojazdów,
4) przepadek ,
5) obowiązek naprawienia szkody,
6) nawiązka,
7) świadczenie pieniężne,
8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.

CYTATZatarcie skazania

CYTATArt. 106. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

CYTATArt. 106a. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony byt małoletnim poniżej lat 15.

CYTATArt. 107. § 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.
§ 3. W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
§ 4. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat.
§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia.
§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania, z zastrzeżeniem art. 76 § 2.
CYTATArt. 108. Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.

#2 Guest_-praw-wroctroonik

Guest_-praw-wroctroonik
 • Goście

Napisano 29 luty 2008 - 04:40

Zatem mam pytanie kiedy nastąpi u mnie z urzędu zatarcie skazania czy mogę
to przyśpieszyć jeżeli napisze wniosek do sadu czy już mogę taki wniosek
złożyć czy muszę jeszcze czekać jakiś czas jeżeli tak to do kiedy, jaki
jest pierwszy termin kiedy sąd może wydać decyzję o zatarciu skazania.
czy sąd albo prezydent może wydać wcześniej decyzje o zatarciu skazania

wyrok mówi:

Wyrok łączny w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 30. Października
2003 roku

Po rozpoznaniu sprawy karnej skazanego parowo mocnymi wyrokami :
I.... II. ... III. ...

I.Na podstawie art.569§ 1 i 2 k.p.k i art. 570 k.p.k w zw. z art. 85
k.k., art. 86§ 1 k.k. i art. 89 § k.k. łączy orzeczone wobec Pawła Xxxxxxx
wyrokami opisanymi w pkt. 1 do 3 części wstępnej kary pozbawienia wolności
i wymierza karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

II.Na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza na poczet orzeczonej kary łącznej
pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 8
stycznia 2001 roku do dnia 10 października 2001 roku w sprawie II K
(sygn.akt) Sądu Rejonowego w XXX.

III.Na podstawie art. 69§ 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie
orzeczonej kary warunkowo zawiesza nakres lat 5 (pięciu) a na podstawie
art. 73 § 1 k.k. oddaje skazanego w okresie próby pod dozór kuratora
sądowego .

06.12.2007 sąd zwalnia mnie od kuratora z powodu pozytywnej opinii
kuratora.


Zależało by mi już na uznaniu mojej przeszłości za niebyłą czy jest to już
możliwe czy sąd może podając taką decyzję już teraz i do kiedy minie mi z
ustawy ten czas czy ten czas już biegnie czy dopiero zacznie sie liczyć po
skończeniu okresu próby ?

pytanie zasadnicze brzmi czy po uznaniu zatarcia skazania mogę napisać ze
nie byłem karany jeżeli w kwestionariuszu do pracy w Policji jest pytanie o
karalność w okresie ostatnich dziesięciu lat ? Jeżeli napiszę "nie karany" to
de facto nie jest to prawda bo w okresie 10 lat byłem karany mimo papieru o
nie karalności jeżeli go dostanę
wyrok jest dla mnie bardzo uciążliwy w znalezieniu pracy i go żałuję niestety za późno

dziękuję za pomoc

#3 Guest_Łukasz Nysztal

Guest_Łukasz Nysztal
 • Goście

Napisano 10 marzec 2008 - 17:38

W Pana przypadku dawno temu nastąpiło zatarcie skazania. W rejestrze karnym nie ma już informacji o Pana skazaniu - jedyna możliwość wytropienia Pana przeszłości to baza policyjna.

#4 Guest_-praw-bastek

Guest_-praw-bastek
 • Goście

Napisano 10 marzec 2008 - 16:50

Witam,mam podobny problem z tym,że 14 lat temu zostałem skazany na karę 10m-cy w zawieszeniu na 3 lata,a chciałbym wstąpić do Policji i obawiam się,że Policja oprócz 10 ostatnich lat sprawdza również całokształt czyli wszystko.Proszę o pomoc,bo ma z tym wielki dylemat,a naprawdę chciałbym służyć w tej formacji.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

#5 Guest_-praw-migas5

Guest_-praw-migas5
 • Goście

Napisano 26 marzec 2008 - 22:39

dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam

#6 Guest_-praw-iza

Guest_-praw-iza
 • Goście

Napisano 26 marzec 2008 - 08:43

Zatarcie skazania nastąpiło z mocy prawa z upływem okresu próby + dodatkowe 6 miesięcy. A więc w Pana przypadku miało to miejsce w grudniu 2007r.

#7 Guest_-praw-migas5

Guest_-praw-migas5
 • Goście

Napisano 25 marzec 2008 - 22:07

Witam. mam pytanie miałem wyrok sądowy pozbawienia wolności 2 lata z warunkowym zawieszeniem na okres 6 miesięcy za posłużenie się sfałszowanym dokumentem. wszystkie opłaty i grzywnę zapłaciłem. w czerwcu 2007 minoło okres kary 2-lat , czy moja kara została juz wymazana czy nie/? A może muszę pisać jakis wniosek do sądu? Prosze o odpowiedz.

#8 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 05 kwiecień 2008 - 15:03

CYTATArt. 76. § 1. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
§ 2. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5.

CYTATArt. 39. Środkami karnymi są:
1) pozbawienie praw publicznych,
2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
3) zakaz prowadzenia pojazdów,
4) przepadek ,
5) obowiązek naprawienia szkody,
6) nawiązka,
7) świadczenie pieniężne,
8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.

#9 Guest_-praw-souldrinker

Guest_-praw-souldrinker
 • Goście

Napisano 12 styczeń 2009 - 17:22

Odswiezam temat, zeby nie zakladac nowego. Piszecie Panstwo, ze gdy wyrok ulegnie zatarciu, znika on z KRS. Ok, w swietle prawa tak. Ale jak to sie ma w praktyce jesli chodzi o przyjecie do Policji ? bo przeciez oni maja wglad do takich spraw w swojej bazie, a tam sie nic nie zaciera. Czy zatem Policja ma prawo odmowic rekrutacji danej osobie, tylko na podstawie swojej bazy danych, mimo, ze w swietle prawa po zatarciu wyroku w KRS osoba ta ma status nigdy nie karanego ?

#10 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 12 styczeń 2009 - 19:15

Według mojej opinii nie ma prawa- bo nie można się powoływać na coś czego już faktycznie nie ma- uległo zatarciu. Można według mnie starać się wnioskiem o wszelkie usunięcie wpisów, które świadczyły by o skazaniu- natmiast z krajowego rejestru karnego następuje to z mocy samego prawa- nie trzeba ku temu żadnych składać wniosków.


CYTATRekrutacja do służby w Policji podlega regulacji prawnej, w głównej mierze chodzi tu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.). W myśl art. 25 ust. 1 przedmiotowej ustawy: służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.


CYTAT Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

CYTAT Art. 25. 1. (73) Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
nie karany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie
wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
2. (74) Komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w
oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku
postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne
predyspozycje do służby w Policji.
3. (75) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób
ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym w stosunku do osób, o których mowa
w ust. 2.


CYTATZasady postępowania kwalifikacyjnego do Policji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 170 , poz. 1202). Nadmienić również należy, że jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w Policji jest postępowanie sprawdzające. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 zpóźn. zm). Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmie zachowania tajemnicy. Oceny w powyższym zakresie dokonują osoby przeprowadzające postępowanie sprawdzające. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nie uzyskanie takiego dostępu jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata. Jednocześnie w każdym czasie, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, może przerwać postępowanie, jeśli uzna, że istnieją okoliczności dyskwalifikujące kandydata do służby w Policji (§ 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji Dz. U. z 2007 r. Nr 170 , poz. 1202). Za takie okoliczności można uznać m.in. przestępstwo popełnione umyślnie przez członka najbliższej rodziny, jednak decyzja o przerwaniu postępowania kwalifikacyjnego, jak wspomniano wyżej, należy do przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.
CYTAT Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

CYTAT§ 20. 1. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia
pisemnie kandydata do służby o :
1) niewszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w przypadku złożenia przez niego
dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4, przed:
a) opublikowaniem ogłoszenia, o którym mowa w § 5,
upływem terminu, o którym mowa w § 21 ust. 1 albo ust. 2;
2) przerwaniu w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego w przypadku:
a) niespełnienia wymagań określonych w art. 25 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymagania
dotyczącego posiadania średniego wykształcenia przez kandydata do służby w
oddziale prewencji Policji;
niezłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4,
c) uzyskania negatywnego wyniku z jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego,
o których mowa w § 11 pkt 1, 3 i 5 – 8,
d) zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym
kandydata do służby,
e) odmowy wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa,
f) utrudniania przez niego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
w szczególności przez dwukrotne nieusprawiedliwione nieprzystąpienie
w wyznaczonym przez komórkę organizacyjną do spraw doboru kandydatów do
służby terminie do etapu lub etapów postępowania kwalifikacyjnego,
g) przystąpienia do ponownego postępowania kwalifikacyjnego pomimo uzyskania przez
niego w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym negatywnego wyniku z etapu
postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 3, lub odmowy wydania
poświadczenia bezpieczeństwa, gdy z informacji posiadanych przez przełożonego
właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wynika, że nie uległy zmianie
okoliczności sprawy,
h) braku zgody wojskowej komendy uzupełnień na wcielenie poborowego do służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji.
2. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego może przerwać
postępowanie kwalifikacyjne w każdym czasie, z przyczyn innych niż określone
w ust. 1 pkt 2, pisemnie zawiadamiając o tym kandydata do służby, bez podania uzasadnienia.


CYTAT§ 7. 1. Na podstawie ogłoszeń, o których mowa w § 4 i 5, przełożony właściwy
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zamieszcza w co najmniej jednym dzienniku
o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim oraz odpowiednio na stronie internetowej
Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend
powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz umieszcza w siedzibie tych komend,
a także w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, ogłoszenie o przyjmowaniu do
służby w podległych jednostkach organizacyjnych Policji, zwane dalej „ogłoszeniem”.
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
1) nazwy jednostek organizacyjnych Policji, do których będą przyjmowani kandydaci do
służby;
2) informacje o wymaganiach stawianych kandydatom do służby określonych w art. 25
ust. 1 i 2 ustawy;
3) określenie preferencji dotyczących kandydatów do służby, w szczególności w zakresie
wykształcenia;
4) wskazanie wymaganych dokumentów, którymi są:
a) podanie o przyjęcie do służby,
wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
c) własnoręcznie napisany życiorys,
d) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli
wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe,
f) wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w ustawie z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,
g) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
h) inne niż wymienione w lit. a-g dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika
z odrębnych przepisów;
5) wskazanie miejsca złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 lit. a – c i e;
6) określenie miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariusza osobowego
kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d i f, kandydat do służby składa
w terminie i miejscu wskazanych kandydatowi przez przedstawiciela komórki organizacyjnej
do spraw doboru kandydatów do służby.
4. Składając dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d i e, kandydat do służby
przedkłada do wglądu ich oryginały.
5. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. g, kandydat do służby przedkłada jedynie
do wglądu.
6. Treść kwestionariusza osobowego kandydata do służby stanowi załącznik nr 1 do
rozporządzenia.

#11 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 29 styczeń 2009 - 21:40

1) Tak- jest to oczywiste- tylko należy różróżniać wzmanki o ukarania od innych baz danych;

2) Nie ma określonych terminów- zgodnie z ilością spraw- można się upomnieć o rozpoznanie do prezesa tegoż sądu.

#12 Guest_-praw-jasza_blatny

Guest_-praw-jasza_blatny
 • Goście

Napisano 29 styczeń 2009 - 20:46

Również wykorzystam temat, by nie zakładać nowego.

CYTAT(Pasjonat)Można według mnie starać się wnioskiem o wszelkie usunięcie wpisów, które świadczyły by o skazaniu
Uważa Pan, że jest to możliwe? Jeśli osoba której skazanie uległo już zatarciu wie, że takie dane prawdopodobnie znajdują się w posiadaniu policji (bo prowadziła sprawę, ściągała odciski palców itp.), to może wystąpić do niej o ich usunięcie? Jest jakaś podstawa prawna, na którą można się powołać?

Drugie pytanie, czy sąd - do którego złożyło się wniosek o zatarcie skazania przed ustawowym terminem (np. po 3 latach, gdy z mocy prawa zaciera się po 5ciu), jest związany jakimś terminem na jego rozpatrzenie i odpowiedź? Czy ma tu pełna swobodę i może wniosek rozpatrzyć "kiedy chce"?

#13 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2009 - 12:32

Tak- po okresie próby+ dodatkowe 6 miesięcy.

#14 Guest_-praw-danioooo

Guest_-praw-danioooo
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2009 - 00:28

Witam!!! Ja również mam pytanie dotyczące zatarcia wyroku?!
Mianowicie około 4 lat temu dostałem grzywnę pieniężna w zawieszeniu na 2 lata , za posługiwanie się podrobioną legitymacją.. żadnego przestępstwa od tamtej pory nie popełniłem. Czy zatarcie takiego wyroku następuje po upływie 2 lat plus 6 miesięcy?? Pytam bo też mam zamiar wstąpić w mundury policji, ponieważ od wczoraj obowązuje nowa ustawa o odbyciu służby wojskowej.Nie trzeba czekać na przeniesienie do rezerwy. Pozdrawiam !

#15 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 16 luty 2009 - 13:14

Nie karany.

CYTATArt. 106. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.


CYTATRekrutacja do służby w Policji podlega regulacji prawnej, w głównej mierze chodzi tu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.). W myśl art. 25 ust. 1 przedmiotowej ustawy: służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, niekarany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.


CYTAT Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

CYTAT Art. 25. 1. (73) Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
nie karany, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie
wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
2. (74) Komendant wojewódzki Policji może wyrazić zgodę na przyjęcie do służby w
oddziałach prewencji Policji kandydata, który nie ma wykształcenia średniego, jeżeli w toku
postępowania kwalifikacyjnego stwierdzono, że kandydat wykazuje szczególne
predyspozycje do służby w Policji.
3. (75) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób
ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym w stosunku do osób, o których mowa
w ust. 2.


CYTATZasady postępowania kwalifikacyjnego do Policji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 170 , poz. 1202). Nadmienić również należy, że jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby w Policji jest postępowanie sprawdzające. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 zpóźn. zm). Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmie zachowania tajemnicy. Oceny w powyższym zakresie dokonują osoby przeprowadzające postępowanie sprawdzające. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nie uzyskanie takiego dostępu jest równoznaczne z zakończeniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata. Jednocześnie w każdym czasie, przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego, może przerwać postępowanie, jeśli uzna, że istnieją okoliczności dyskwalifikujące kandydata do służby w Policji (§ 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji Dz. U. z 2007 r. Nr 170 , poz. 1202). Za takie okoliczności można uznać m.in. przestępstwo popełnione umyślnie przez członka najbliższej rodziny, jednak decyzja o przerwaniu postępowania kwalifikacyjnego, jak wspomniano wyżej, należy do przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.
CYTAT Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

CYTAT§ 20. 1. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia
pisemnie kandydata do służby o :
1) niewszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w przypadku złożenia przez niego
dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4, przed:
a) opublikowaniem ogłoszenia, o którym mowa w § 5,
upływem terminu, o którym mowa w § 21 ust. 1 albo ust. 2;
2) przerwaniu w stosunku do niego postępowania kwalifikacyjnego w przypadku:
a) niespełnienia wymagań określonych w art. 25 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymagania
dotyczącego posiadania średniego wykształcenia przez kandydata do służby w
oddziale prewencji Policji;
niezłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 4,
c) uzyskania negatywnego wyniku z jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego,
o których mowa w § 11 pkt 1, 3 i 5 – 8,
d) zatajenia lub podania nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym
kandydata do służby,
e) odmowy wydania mu poświadczenia bezpieczeństwa,
f) utrudniania przez niego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
w szczególności przez dwukrotne nieusprawiedliwione nieprzystąpienie
w wyznaczonym przez komórkę organizacyjną do spraw doboru kandydatów do
służby terminie do etapu lub etapów postępowania kwalifikacyjnego,
g) przystąpienia do ponownego postępowania kwalifikacyjnego pomimo uzyskania przez
niego w poprzednim postępowaniu kwalifikacyjnym negatywnego wyniku z etapu
postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 11 pkt 3, lub odmowy wydania
poświadczenia bezpieczeństwa, gdy z informacji posiadanych przez przełożonego
właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wynika, że nie uległy zmianie
okoliczności sprawy,
h) braku zgody wojskowej komendy uzupełnień na wcielenie poborowego do służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji.
2. Przełożony właściwy w sprawie postępowania kwalifikacyjnego może przerwać
postępowanie kwalifikacyjne w każdym czasie, z przyczyn innych niż określone
w ust. 1 pkt 2, pisemnie zawiadamiając o tym kandydata do służby, bez podania uzasadnienia.


CYTAT§ 7. 1. Na podstawie ogłoszeń, o których mowa w § 4 i 5, przełożony właściwy
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zamieszcza w co najmniej jednym dzienniku
o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim oraz odpowiednio na stronie internetowej
Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komend
powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz umieszcza w siedzibie tych komend,
a także w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, ogłoszenie o przyjmowaniu do
służby w podległych jednostkach organizacyjnych Policji, zwane dalej „ogłoszeniem”.
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
1) nazwy jednostek organizacyjnych Policji, do których będą przyjmowani kandydaci do
służby;
2) informacje o wymaganiach stawianych kandydatom do służby określonych w art. 25
ust. 1 i 2 ustawy;
3) określenie preferencji dotyczących kandydatów do służby, w szczególności w zakresie
wykształcenia;
4) wskazanie wymaganych dokumentów, którymi są:
a) podanie o przyjęcie do służby,
wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
c) własnoręcznie napisany życiorys,
d) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli
wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe,
f) wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego, o której mowa w ustawie z dnia
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,
g) książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
h) inne niż wymienione w lit. a-g dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika
z odrębnych przepisów;
5) wskazanie miejsca złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 lit. a – c i e;
6) określenie miejsca, w którym można otrzymać druk kwestionariusza osobowego
kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d i f, kandydat do służby składa
w terminie i miejscu wskazanych kandydatowi przez przedstawiciela komórki organizacyjnej
do spraw doboru kandydatów do służby.
4. Składając dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d i e, kandydat do służby
przedkłada do wglądu ich oryginały.
5. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. g, kandydat do służby przedkłada jedynie
do wglądu.
6. Treść kwestionariusza osobowego kandydata do służby stanowi załącznik nr 1 do
rozporządzenia.

#16 Guest_-praw-danioooo

Guest_-praw-danioooo
 • Goście

Napisano 16 luty 2009 - 11:19

CYTAT(Pasjonat)Tak- po okresie próby+ dodatkowe 6 miesięcy.


Witam, przedłuże ten temat o jeszcze jednego posta.
Byłem na komendzie policji po kwestionariusz do wypełnienia i na jednej ze stron tego kwestionariusza znajduje się pytanie cytuje: "...wciągu ostatnich 10 lat byłem(-łam)/ nie byłem(-łam) karany(-na)". Jak odpowiedzieć na tak postawione pytanie , skoro byłem karany a wyrok uległ wymazaniu???
Pozdrawiam!

#17 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 20 luty 2009 - 09:26

Proszę się nie obawiać z tegoż powodu.

#18 Guest_-praw-m1411

Guest_-praw-m1411
 • Goście

Napisano 19 luty 2009 - 23:11

Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!

#19 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 19 luty 2009 - 23:10

Nie podlega takowe zachowanie penalizacji- bo skazanie po zatarciu uznawane jest za niebyłe- i nikt nie ma prawa się na takowy stan rzeczy powoływać- a może być nawet rozpatrywana na gruncie odpowiedzialności karnej za pomówienie czy gruncie odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenie dóbr osobistych.

#20 Guest_-praw-m1411

Guest_-praw-m1411
 • Goście

Napisano 19 luty 2009 - 22:59

Dziękuję za szybką odpowiedź.

To rozumiem, iż mimo skazanie mnie na karę grzywny na terenie Niemiec 6 lat temu, nie zostanę pociągnięty do odpowiedzialności?
A co z kwestią zatajenia przeze mnie w kwestionariuszu, że nie byłem karany przez ostanie 10 lat, czy sprawdzając mnie biorą takie stwierdzenie na wiarę czy mają możliwość sprawdzenia tego w jakikolwiek sposób. Te 10 lat pewnie coś znaczy, a zatarcie ma coś z tym wspólnego?

Gzie ewentualnie mógłbym się zwrócić o poradę, rozumiem że do moich kolegów policjantów to nie za bardzo, a oni pewnie są najlepiej poiformowani. Jak takie sprawdzenie wygląda.

Dzięki!!!Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych