Skocz do zawartości


przedawnione sprawy i odwieszone wyroki


345 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-gochna134

Guest_-praw-gochna134
 • Goście

Napisano 14 luty 2008 - 23:17

Zawsze można wnioskować o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolnośći. Czytać na forum ,,Pisma procesowe w postępowaniu karnym".

CYTATOdroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności

Art. 150. § 1. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody.
§ 2. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Art. 151. § 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, a także w razie wystąpienia okoliczności, o której mowa w art. 248.
§ 2. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie.
§ 3. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki.

Art. 152. Jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku - sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

Art. 153. § 1. Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku określonym w art. 150 § 1 do czasu ustania przeszkody.
§ 2. Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary, jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste. Sądem penitencjarnym właściwym miejscowo do udzielania dalszych przerw jest sąd, który udzielił pierwszej przerwy. Przepis art. 151 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.
§ 4. Udzielając przerwy w wykonaniu kary, sąd może zobowiązać skazanego do utrzymywania w okresie tej przerwy kontaktu z sądowym kuratorem zawodowym w miejscu pobytu, niezmieniania bez jego zgody miejsca pobytu, podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej lub meldowania się we wskazanej jednostce Policji.

Art. 154. § 1. Złożenie zażalenia na postanowienie o udzieleniu przerwy powoduje wstrzymanie wykonania postanowienia do czasu jego uprawomocnienia się. Postanowienie podlega jednak wykonaniu bezzwłocznie, jeżeli zostało wydane na wniosek prokuratora albo jeżeli prokurator oświadczył, że nie sprzeciwia się udzieleniu przerwy.
§ 2. Zażalenie wniesione przez prokuratora podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni.

Art. 155. § 1. Jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej jeden rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary - sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary na zasadach określonych w art. 77 i art. 78 § 1 i 2 Kodeksu karnego, przy czym zwolnienie może nastąpić w każdym czasie, bez ograniczeń wynikających z art. 78 i 79 Kodeksu karnego.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kara pozbawienia wolności została orzeczona na okres powyżej 3 lat.

Art. 156. § 1. Odroczenie wykonania kary sąd może odwołać w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do przerwy w wykonaniu kary, z tym że odwołanie przerwy może nastąpić również z powodu niewykonywania obowiązków określonych w art. 153 § 4; postanowienie o odwołaniu przerwy wydaje sąd penitencjarny, który jej udzielił.
§ 3. Jeżeli w czasie przerwy w odbywaniu kary skazany popełnił przestępstwo, w związku z którym zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie, kara pozbawienia wolności, której odbywanie zostało przerwane, podlega wykonaniu z mocy prawa.

Art. 157. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec żołnierza sąd może odwołać również na wniosek właściwego dowódcy.

Art. 158. Wniosek o zwolnienie od wykonania kary pozbawienia wolności, o której mowa w art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, powinien być złożony nie później niż w dniu ukończenia służby przez żołnierza.

#2 Guest_-praw-gochna134

Guest_-praw-gochna134
 • Goście

Napisano 18 luty 2008 - 20:04

A czy nie orientuje sie pan jak dlugo trzeba czekac zeby sad zatwierdzil taka przerwe w odbywaniu kary ....ile to moze potrwac zanim oskarzony wyjdzie na taka przerwe.Prosze o odpowiedz:(

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 18 luty 2008 - 19:45

Ja nie widzę wielkich mozliwości. Jak wyrok został odwieszony prawomocnym postanowieniem to jedynei przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub przedtermionowe warunkowe zwolnienie- na tyle co wiem z opisu sprawy.

#4 Guest_-praw-gochna134

Guest_-praw-gochna134
 • Goście

Napisano 18 luty 2008 - 18:13

Czy w takich przypadkach jak ten zalecana jest pomoc adwokata i czy jest ona skuteczna?Czy adwokat moze te wszystkie czynnosci jakos przyspieszyc i czy ma szanse na jakakolwiek wygrana.Prosze o odpowiedz:( I czy adwokat moze zaocznie(bo slyszalam ze bywaly takie sytuacje)ustalic z sedzia jaka kwota jest do zaplaty i po wplaceniu i przefaksowaniu skazany wyjdzie na wolnosc?

#5 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 16 luty 2008 - 15:38

Od zastępczej kary pozbawienia wolności można się w każdej chwili uwolnić poprzez zapłacenie grzywny w rozumieniu art. 47 par 2 kkw. Natomiast gdy odwieszono wyrok prawomocnym postanowieniem sądu to tylko zostaje wnsiokować o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub też warunkowe przedterminowe zwolnienie.


CYTATArt. 75. § 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.
§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.
§ 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
§ 4. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

#6 Guest_-praw-gochna134

Guest_-praw-gochna134
 • Goście

Napisano 15 luty 2008 - 21:39

Dziekuje serdecznie za info.Nie odbyl zadnej kary poniewaz przeprowadzajac sie do innego miasta nie wiedzial ,ze ma odwieszony wyrok.Przypadkiem dowiedzielismy sie o tym ,gdy pisalismy do sadu o zamiane godzin na kare grzywny i teraz wyszlo ,ze za grzechy mlodosci trzeba placic.Ciagle mamy nadzije,ze uda sie to wyjscie i od razu zaplacimy te koszty i oskarzony bedzie mogl normalnie zyc.Czy istnieje taka mozliwosc,ze sad pojdzie na to czy tez musimy czekac pol roku i wtedy pisac o warunkowe?Przeciez to chore...chcemy zaplacic,nie blokowac miejsca,zyc godnie,przeciez to i tak bedzie dla niego nauczka do konca zycia za lekcewazenie sadu .BO jak mozna nie uregulowac kosztow procesu i nie zaplacic grzywny ....czy mozna to jeszcze odkrecic???????????TO MNIE PRZERAZA!!!

#7 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 15 luty 2008 - 21:27

Jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej jeden rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary - sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary na zasadach określonych w art. 77 Kodeksu karnego, przy czym zwolnienie może nastąpić w każdym czasie, bez ograniczeń wynikających z art. 78 i 79 Kodeksu karnego.
Zwolniena z reszty karny nie stosuje się, jeżeli kara pozbawienia wolności została orzeczona na okres powyżej 3 lat.


CYTATArt. 77. § 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.
§ 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd wymierzając karę pozbawienia wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z warunkowego zwolnienia niż przewidziane w art. 78.

CYTATArt. 78. § 1. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach.
§ 2. Skazanego określonego w art. 64§ 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 po odbyciu trzech czwartych kary; warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po roku.
§ 3. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.


CYTATArt. 79. § 1. Przepisy art. 78 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sumy dwóch lub więcej nie podlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno; przepis art. 78 § 2 stosuje się, jeżeli chociażby jedno z przestępstw popełniono w warunkach określonych w art. 64.
§ 2. Skazanego można, niezależnie od warunków określonych w art. 78 § 1 lub 2, zwolnić warunkowo po odbyciu 15 lat pozbawienia wolności.

#8 Guest_-praw-gochna134

Guest_-praw-gochna134
 • Goście

Napisano 15 luty 2008 - 21:08

Czy taka przerwa w odbywaniu kary jest na stale czy potem trzeba wrocic do tego pootwartego Zk?Czy jakby wyszedl na przerwe i uregulowal wszystkie zobowiazania wobec sadu nie musialby wracac do zk?Prosze o odpowiedz ((

#9 Guest_-praw-gochna134

Guest_-praw-gochna134
 • Goście

Napisano 15 luty 2008 - 20:41

Odwieili wyrok to fakt,ale sam oddal sie w rece policji-to chyba tez jakis plus,prawda?Malo tego po odwieszeniu wyroku zgodzili sie na zamiane godzin do odrobienia na kare grzywny bo przyslali zawiadomienie z sadu o terminie nowej rozprawy i kazali przywiezc zasw o zarobkach.Wszystko sie troche zagmatwalo ,ale mam cicha nadzieje ,ze jesli adwokat przewiezi z sadu dokumenty i jesli ustali rozprawe w tutejszym sadzie i udokumentuje ,ze skazany zaplaci to moze wyjdzie.Jak myslicie?????(((((

#10 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 15 luty 2008 - 18:55

Ja mu odwiesili wyrok prawomocnym postanowienim to będzie ciężko. Można wnioskowac o przerwę w wykonywaniu kary pozbaiwenia wolności.

#11 Guest_-praw-gochna134

Guest_-praw-gochna134
 • Goście

Napisano 15 luty 2008 - 15:52

Dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi.Chcialabym jeszcze tylko wiedziec czy po tym odkad osadzili meza w tym polotwrtym zakladzie karnym (4 dni) adwokat da rade go stamtad wyciagnac.Jesli wplacimy wszystko to co sad wyliczy i kwote poda adwokatowi czy jest szanas na powtorne zawieszenie tego wyroku po wplaceniu tych pieniazkow i ciekawe ile to trwa.Na odpowiedz adwokata musze czekac jeszcze tydzien bo zbiera dowody i po akta musi jechac osobiscie do innego miasta zeby dokladnie sie z nimi zapoznac....czy mam zwariowac przez ten tydzien:(

#12 Guest_-praw-gochna134

Guest_-praw-gochna134
 • Goście

Napisano 14 luty 2008 - 23:17

Witam i jednoczesnie prosze o odpowiedz.Chodzi mi o dwa wyroki :jeden z 2003 za jakies grozenie mafia osobie obcej i niby pobicie ,ktorego nie bylo a jednak zapadl wyrok dwa na trzy lata w zawieszeniu (dodam ze sprawy przez skazanego nie byly oplacone ani niuregulowane zadne koszty sadowe).Druga sprawajest z 2004 roku i dotyczy zabrania prawa jazdy (do odrobienia bylo 160 godzin na czyny spoleczne i rowniez godziny nie zostaly odpracowane i koszty sadowe nieuregulowane).Wszystko wydalo sie kiedy poszlam wyrabiac nowe prawo jazdy i ruszyla cala machina.Zaczelam wiec pisac do Sadu z prosba o zamienienie tych godzin na kare grzywny i pokrycia wszystkich kosztow.Dodam rowniez ,ze maz przeprowadzajac sie do mnie nie podal w tamtym sadzie swojego nowego adresu a pisma przychodzily na stary adres .Okazalo sie ,ze odwiesili najpierw jeden wyrok w tamtym roku w maju a potem drugi w pazdzierniku zeszlego roku.Od stycznia tego roku zaczela nas nachodzic policja -kiedy maz wrocil z delegacji poszlismy dobrowolnie spytac sie co chca.Okazalo sie ,ze musza go zatrzymac ,poniewaz sad tak nakazal.Zostal przeiweziony do polotwartego zakladu karnego.Wczoraj przyszla ta odpowiedz na ktora tak czekalismy .Okazalo sie ,ze sad chce rozpatrzyc ta sprawe o uregulowanie tych naleznosci i wyznaczyl termin na marzec.W zakladzie polotwartm udzielili mi info,ze nie przewoza skazanych na rozprawy .Nie mialam wyjscia,wiec dzis zatrudnilam adwokata,ktory powiedzial,ze jest wyjscie z tej sytuacji i ktory obiecal wyciagnac meza z tej opresji.Chodzi mi o to jakdlugo moze to potrwac ,poniewaz maz ma obecnie bardzo odpowiedzialne stanowisko i musialby pojawic sie w miare szybko w pracy.Czy mozliwe jest jakies chwilowe odroczenie kary czy musi siedziec dopoki adwokat tego nie zalatwi?Czy adwokat moze zalatwic te sprawe szybciej czy musi czekac na wyznaczony przez sad termin?A jesli musi czekac na ten termin czy moze zalatwic mezowi tymczasowe zwolnienie zeby mogl wrocic do pracy i zarabiac ( bo przeciez chce wszystko zaplacic i uregulowac.Bardzo prosze o odpowiedz.

#13 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 22 luty 2008 - 17:53

Jeżeli przebywa w ZK z powodu odwieszenie kary pozbawienia wolności to teraz pozostaje tylko pisać o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności lub o przedtermionowe warunkowe zwolnienie. Przykład wniosków jest na forum "pisma procesowe w postępowaniu karnym".

#14 Guest_-praw-gochna134

Guest_-praw-gochna134
 • Goście

Napisano 22 luty 2008 - 15:51

Rozumiem...
Teraz zbieramy wszystko co mogloby pomoc w tymczasowym zawieszeniu kary.Pytanie brzmi:czy przyda sie papierek od lekarza psychiatry ,ze po tym co sie stalo zaczelam leczyc sie na depresje itd....czy to pomoze mezowi? :?:

#15 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 21 luty 2008 - 23:12

Jeżeli sąd odwiesił wyrok z powodu uchylania się skazanego od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych to zrobił to fakultatywnie- nie miał obowiązmu. Natomiast sąd zarządza wykonanie kary- wydaje postanowienie obligatoryjnie, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.


CYTATArt. 75. § 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.
§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1 albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.
§ 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.
§ 4. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

#16 Guest_-praw-gochna134

Guest_-praw-gochna134
 • Goście

Napisano 21 luty 2008 - 23:05

Czyli gdyby wczesniej bylo uregulowane te pare zloty nie byloby aresztu?Czy dobrze to zrozumialam .Z odpowiedzi wynika,ze sprawa nie ulegnie zatarciu dopoki jakies tam zobowiazania nie beda uregulowane (w tym wyp koszt calkowity to ok 1400 zl).Czy za takie cos 1,8 msc do odsiedzenia dla normalnego czlowieka tylko dlatego ,ze zlekcewazyl sad?To paranoja jakas chyba.
I jeszcze jedno :moglabym sie dowiedziec co to dokladnie oznacza bo ten cytat,ktory znalazlam daje mi jakies zludne nadzieje,ale zaupelnie nie rozumiem tych kodeksow.Prosze o przelozenie na prostszy jezyk dla czlowieka,ktory dopiero uczu sie czytac tego wszystkiego.Mianowicie:Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Oznaczą to, że po upływie tego okresu umorzenie staje się definitywne i postępowania nie można podjąć, choćby ujawniono, że w okresie próby sprawca dopuścił sie jakiegoś przestępstwa

#17 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 21 luty 2008 - 21:23

Ewentualnie w zimie 2006/2007. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania.

CYTATArt. 76. § 1. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
§ 2. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5.

CYTATArt. 39. Środkami karnymi są:
1) pozbawienie praw publicznych,
2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
3) zakaz prowadzenia pojazdów,
4) przepadek ,
5) obowiązek naprawienia szkody,
6) nawiązka,
7) świadczenie pieniężne,
8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.

CYTATArt. 106. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

#18 Guest_-praw-gochna134

Guest_-praw-gochna134
 • Goście

Napisano 21 luty 2008 - 16:48

Ok.Mam jeszcze inne pytanie .Czy jesli wyrok byl w 2003 w lato dwa lata na trzy w zawieszeniu to kiedy ulega on przedawnieniu?

#19 Guest_-praw-gochna134

Guest_-praw-gochna134
 • Goście

Napisano 20 luty 2008 - 20:06

Dziekuje za pomoc:)

#20 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 20 luty 2008 - 19:25

Poniekąd tak jest- wszytko zależy od ilości spraw itp.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych