Skocz do zawartości


Limity darowizny, pożyczki bez podatku i zgłoszenia


10 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-viki123

Guest_-praw-viki123
 • Goście

Napisano 16 październik 2009 - 13:32

Czy mógłby mi ktoś napisać jakie są limity kwot darowizny (pieniądze) oraz pożyczki od rodziny, których nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego, ani płacić podatku. Coś było, że w ciągu ostatnich 5 lat mogą to być określone kwoty na daną osobe, ale nie pamiętam tych kwot. Interesuje mnie:

Ile może dostać + pożyczyć Pan X oraz jego małoletni syn od swojej matki i od swojego brata ?

1.Darowizna matki A dla dorosłego syna X.
2. Pożyczka matki A dla dorosłego syna X
3. Darowizna rodzonego brata Y dla brata X
4. Pożyczka od rodzonego brata Y dla brata X
6.Darowizna matki A dla dziecka X, czyli swojego wnuka małoletniego, pozostającego na wychowaniu i utrzymaniu syna X.
7. Darowizna brata Y dla dziecka X, czyli swojego siostrzeńca.

Pilnie potrzebne. Proszę.

#2 Guest_-praw-srogiwiciu

Guest_-praw-srogiwiciu
 • Goście

Napisano 16 październik 2009 - 15:05

pkt 1, pkt 3, i pkt 6 - 9.637,00 zł do kwoty darowizny dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie
pkt 7 - 7.256,00

pkt 2, pkt 4, - 9.637,00, ale trzeba pożyczkę zgłosić do US. Deklaracja PCC - 3 Pożyczka powyżej tej kwoty będzie zwolniona od PCC po warunkiem:
- złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
- udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym,

#3 Guest_-praw-prawnie.pl

Guest_-praw-prawnie.pl
 • Goście

Napisano 16 październik 2009 - 15:14

Darowizna od osób zaliczanych do tzw „zerowej” grupy podatkowej, do której zalicza się małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest wolna od podatku od spadków i darowizn , bez względu na kwotę darowizny jeśli jest :
- zgłoszona właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, oraz
- udokumentowana - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł- ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Zatem darowizna przekazana zarówno przez matkę jak i brata podatnika bez względu na jej wysokość będzie wolna od podatku po spełnieniu określonych powyżej warunków.

Również darowizna przekazana przez babcię dla wnuka będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jeśli będą spełnione powyższe warunki ( zgłoszenie w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego oraz przelew na konto lub przekazem pocztowym).

Darowizna od wujka będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu ponieważ wujek zalicza się do II grupy podatkowej . Kwota wolna od podatku w odniesieniu do podatników zaliczanych do II grupy podatkowej wynosi 7.276 zł. Zatem opodatkowaniu podlega kwota o czystej wartości przekraczającej 7.276 zł.

W zakresie otrzymanej pożyczki wskazać należy iż zgodnie z art. 9 pkt 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wolne od tego podatku są pożyczki udzielone w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między określonymi osobami (małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę ) bez względu na kwotę pod warunkiem :
– złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
– udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

#4 Guest_-praw-srogiwiciu

Guest_-praw-srogiwiciu
 • Goście

Napisano 16 październik 2009 - 18:29

CYTATDarowizna od osób zaliczanych do tzw „zerowej” grupy podatkowej, do której zalicza się małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest wolna od podatku od spadków i darowizn , bez względu na kwotę darowizny jeśli jest :
- zgłoszona właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, oraz
- udokumentowana - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9.637 zł- ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Zatem darowizna przekazana zarówno przez matkę jak i brata podatnika bez względu na jej wysokość będzie wolna od podatku po spełnieniu określonych powyżej warunków.

Również darowizna przekazana przez babcię dla wnuka będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jeśli będą spełnione powyższe warunki ( zgłoszenie w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego oraz przelew na konto lub przekazem pocztowym).
Ale użytkownitce chodziało jakie są limity darowizn, co do których nie trzeba składać zgłoszenia do US. Są takie jakie wskazałem, chyba że umowę darowyzny zawrze się w formie notarialnej.
CYTATArt. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
2) udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.
3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:
1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych i zakres danych w nim zawartych, w tym w szczególności:
1) dane identyfikujące podatników obowiązanych do złożenia zgłoszenia oraz dane stanowiące podstawę zaliczenia do I grupy podatkowej,
2) dane identyfikujące oraz ostatni adres spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub po której została nabyta własność rzeczy lub prawa majątkowe,
3) dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych, ich rodzaj, miejsce położenia rzeczy lub wykonywania praw majątkowych, wraz z ich wartością rynkową oraz wielkość nabytego udziału
- uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia w celu skorzystania ze zwolnienia.
Co do wujka to limit wynosi właśnie te 7.256,00. Literalnie i ex lege ujmując sprawę to obowiązek zgłoszenia powstaje nawet jak darowizna będzie poniżej kowy wolnej. Powstanie obowiązek podatkowy, ale już nie zobowiązanie podatkowe. Kwota wolna jest częścią podstawy opodatkowania ( art 15 ust 1)
Podatników w tym wypadku "uratował" minister finansów, który wydał interpretację, że jest inaczej (LK-834-38/BG/2005/717 ). Stanowisko ministra jest całkowicie aprobowane w praktyce działania Urzędów Skarbowych.
art. 9 pkt 10 lit. b i c dotyczą dwóch sytuacji:
1) Wysokość pożyczki nie przenosi wskazanej kwoty, wtedy wystarczy jedynie złożenie deklaracji PCC - 3 (lit. c)
2) Wysokość pożyczki przenosi wskazaną kwotę. Wtedy, do zwolnienia nadwyżki, niezbędne jest złożenie w/w deklaracji, jak i spełnienie wymaganych warunków.
Ponadto art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zawiera katalog czynności zwolnionych od podatku, a nie wolnych. To jest naprawdę duża różnica.
W przypadku pożyczki nie możliwości niepowiadomienia US o zawartej umowie. Jest tylko możliwość niezapłacenia podatku.

#5 Guest_-praw-viki123

Guest_-praw-viki123
 • Goście

Napisano 16 październik 2009 - 22:04

Dziękuję bardzo. Tak, chodziło mi o takie darowizny, pozyczki, które nie podlegaja ani podatkowi, ani obowiązkowi zgłoszenia.

Jeszcze jedno jest mi niejasne. Zrozumiałam, że jak np. pożyczam od mojej mamy np 5 tys, to mam obowiązek zgłoszenia tego do US, bo będzie to miało wpływ na moją kwalifikację w kwestii podatku dochodowego PIT? Tj mogę ew przeskoczyć do wyżej opodatkowanych? Ale przecież pożyczkę trzeba oddać. Rozumiem darowizna, to jest dochód, jakiś wpływ, który mnie wzbogaca. Ale pożyczka jest przecież do oddania, to pieniądze tylko na chwilę "zaparkowane" u mnie, a w ogóle to cudze. To dlaczego miałoby to być traktowane jako mój dochód? Albo może źle zrozumiałam?

To może ja dla pewności jeszcze raz przedstawię jeszcze inaczej.

Chodzi o ostatnie 5 lat. Nie ma żadnych umów, żadnych zgłoszeń. Za to jest ew konieczność wyjaśnienia źródła co poniektórych środków. (nie wobec US) Darowizny były, pożyczki były, ale jak to w rodzinie, kto tam patrzy na formalności. Grom wie jakie, trochę się uzbierało.
Pytam dla kolegi. Będzie miał sprawę w Sadzie i sądzę, ze będzie musiał mówić m.in o takich rzeczach. W samej sprawie ewentualna skucha z jego strony nie będzie nijak wykorzystana (bo nie dotyczy), ale mam obawy, że strona przeciwna w sprawie, gdzie jest ostry konflikt może ew jego skuchę wykorzystać i po złośliwości zameldować do US np, a on dostał 10 tys od matki i to już trzeba było zgłosić, a nie zrobił tego, więc......uprzejmie donoszę. On i tak nie pamięta (ani nawet jego rodzina) ile on dostał, ile pożyczył, więc i tak będzie musiał bardzo, bardzo orientacyjnie o tym mówić. Chodzi o to, żeby jego zeznania w tych kwestiach nie dały podstawy stronie przeciwnej do donosów do US na niego. Skoro i tak nie pamięta, więc niech mówi bezpiecznie dla siebie.
Kolega niekumaty w tych sprawach, a wiem, że strona przeciwna jest o wiele bardziej obznajmiona oraz uzbrojona w dużą dozę złośliwości (i prawnika). Chciałbym mu dać dobre wskazówki, żeby sobie problemów nie narobił, bo dobry chłopina i wymaga pomocy.

#6 Guest_-praw-srogiwiciu

Guest_-praw-srogiwiciu
 • Goście

Napisano 16 październik 2009 - 22:55

Udzielenie pożyczki nie jest przychodem dla biorącego pożyczkę. Jako przychód biorącego pożyczkę, może byc potraktowany brak odsetek.
Pożyczki zawsze trzeba zgłaszać niezależnie od limitu powyżej, którego należy zapłacić PCC.
Jeżeli druga strona zgłosi do US, że nie zostały złożone deklaracje, a zostanie wszczęte postępowanie karno - skarbowe, to należy się w tym wypadku bronić przed odpowiedzialnością karno skarbową podnosząc zarzut przedawnienia (rok od popełnienia wykroczenia).

#7 Guest_-praw-viki123

Guest_-praw-viki123
 • Goście

Napisano 16 październik 2009 - 23:54

O, to wartościowe info. Dzięki .

#8 Guest_Karol

Guest_Karol
 • Goście

Napisano 02 listopad 2010 - 16:43

Witam mam takie pytanie chciałbym obdarować swojego wujka np 30% częścią pojazdu. czy on będzie musiał płacić podatek od wzbogacenia i czy będzie musiał coś zgłaszać do skarbówki?

#9 Guest_gość

Guest_gość
 • Goście

Napisano 02 listopad 2010 - 23:27

Witam mam takie pytanie chciałbym obdarować swojego wujka np 30% częścią pojazdu. czy on będzie musiał płacić podatek od wzbogacenia i czy będzie musiał coś zgłaszać do skarbówki?

Nie ma "podatku od wzbogacenia", jest co najwyżej podatek od darowizny.
O tym ile wynosi zadecyduje wartość darowanego udziału w aucie.
Jeśli jest to pierwsza darowizna w ciągu ostatnich 5 lat, to będzie wolna od podatku do wysokości 7.276 zł. Nadwyżka jest opodatkowana progresywnie: 7%, 9% i 12% (progi co ok. 10000 zł). Przy kolejnych darowiznach podatek wyznacza się zgodnie z sumą darowizn.

#10 Guest_grzesikp10

Guest_grzesikp10
 • Goście

Napisano 05 grudzień 2010 - 14:08

witam. brat dostał działke (darowizna przepisana notarialnie od rodziców) na swoję imie i nazwisko i później żeby było w porządku między nami braćmi przelał mi na konto bankowe 14,000 tyś pod tytułem spłata działki. I mam pytanie czy ja muszę płacić podatek od tej sumy i czy muszę to zgłosic do US?

#11 Guest_-praw-kw02

Guest_-praw-kw02
 • Goście

Napisano 06 grudzień 2010 - 21:02

Gdyby w tytule przelewu było słowo darowizna, wystarczyłoby udać się do US (w ciągu 6 miesięcy) z jego potwierdzeniem, zgłosić darowizne od brata - i problemów z podatkiem by nie było.
Sądzę, że teraz nadal można to zrobić (jeśli nie minął jeszcze termin), ale warto byłoby mieć umowę darowizny, w której brat napisałby, że w związku z otrzymaniem działki od rodziców dokonuje darowizny pieniędzy dla brata. Wtedy tytuł przelewu byłby zgodny z treścią umowy.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy