Skocz do zawartości


wykroczenie z art. 92 Kw , a sytuacja finansowa


1 odpowiedź w tym temacie

#1 Guest_-praw-ksn

Guest_-praw-ksn
  • Goście

Napisano 13 maj 2009 - 10:08

Witam wychowuję się z matką która zarabia 800zl na czysto, ja dostaje rentę po zmarłym ojcu 500zl. Jest nam naprawdę ciężko(sam czynsz to prawie 600zl, dotego raty 300zl), do tego przyszło dzisiaj wezwanie jak w temacie, podejrzewam że przejechałem na żółtym ew. (czerwonym) świetle spieszyłem się na uczelnie na egzamin poprawkowy (jestem studentem informatyki). Czy mam szansę na unikniecie ew. złagodzenie kary ze względu na moją ciężką sytuację finansową?

#2 Guest_-praw-gruby

Guest_-praw-gruby
  • Goście

Napisano 16 maj 2009 - 01:20

Art. 33. § 1. (30) Organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego.
§ 2. (31) Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia.
§ 3. Jako okoliczności łagodzące uwzględnia się w szczególności:
1) działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych lub osobistych;
2) działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego krzywdzącym stosunkiem do niego lub do innych osób;
3) działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie;
4) prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem wykroczenia i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, zwłaszcza w zakresie pracy;
5) przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu.
§ 4. Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w szczególności:
1) (32) (skreślony);
2) (33) działanie sprawcy w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej;
3) działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie;
4) (34) (skreślony);
5) uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie;
6) chuligański charakter wykroczenia;
7) (35) działanie pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego;
8) popełnienie wykroczenia na szkodę osoby bezradnej lub osoby, której sprawca powinien okazać szczególne względy;
9) popełnienie wykroczenia we współdziałaniu z małoletnim.
§ 5. (36) Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do środków karnychDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych