Skocz do zawartości


przestępstwo czy wykroczenie- kradzież sklepowa


6 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-macioo

Guest_-praw-macioo
  • Goście

Napisano 10 kwiecień 2009 - 14:24

CYTAT(Macioo)dziękuję serdznie. Czyli w tym konkretnym przypadku nawet po sprawie w sądzie Grodzkim , to co zrobiłem było wykroczeniem a nie przestępstwem i mogę mowić o niekaralności , czy tak?

Jak najbardziej o ile szkoda nie przekraczała 250zł. Należy uważać na przyszłość bo sąd może nawet następnym razem wydać karę aresztu.
Temat przenoszę do działu "Wykroczenia i prawo drogowe".

#2 Guest_-praw-macioo

Guest_-praw-macioo
  • Goście

Napisano 10 kwiecień 2009 - 15:38

dziękuję serdznie. Czyli w tym konkretnym przypadku nawet po sprawie w sądzie Grodzkim , to co zrobiłem było wykroczeniem a nie przestępstwem i mogę mowić o niekaralności , czy tak?

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
  • Goście

Napisano 10 kwiecień 2009 - 15:32

Kradzież na kwotę do 250zł jest wykroczeniem i wówczas de facto tylko kara aresztu zapisywana jest w k.r.k. i oznacza karalność. Ukaranemu co najmniej dwukrotnie za podobne wykroczenia umyślne, który w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania popełnia ponownie podobne wykroczenie umyślne, można wymierzyć karę aresztu, choćby było zagrożone karą łagodniejszą.

CYTATArt. 119. (123) § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 250 złotych,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

CYTATArt. 38. (41) Ukaranemu co najmniej dwukrotnie za podobne wykroczenia umyślne, który w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania popełnia ponownie podobne wykroczenie umyślne, można wymierzyć karę aresztu, choćby było zagrożone karą łagodniejszą.

CYTAT USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2000 r.)
CYTAT Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej "Rejestrem".
2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:
1)prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
2)przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
3)przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
4)prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
5)wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
6)nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich",
7)prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
8)poszukiwanych listem gończym,
9)tymczasowo aresztowanych,
10)nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
3. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661).

CYTAT Art. 14. 1. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i 7, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a nadto po otrzymaniu zawiadomienia o:
1)zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 i 4 oraz art. 337 Kodeksu karnego,
2)zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii,
3)przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania,
4)stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze,
5)zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego,
6)podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.
2. Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6, usuwa się z Rejestru:
1)po ukończeniu 18 roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki wychowawcze, z wyjątkiem przypadków, gdy:
a)środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,
wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez nieletniego 21 roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej,
2)po upływie terminów określonych w art. 11 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 4 i art. 89 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
3)po ukończeniu 23 roku życia przez sprawcę czynu karalnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
4)na zasadach określonych w rozdziale XII Kodeksu karnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 13 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
3. Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, usuwa się z Rejestru:
1)gdy upłynął termin, o którym mowa w art. 94 § 3 Kodeksu karnego,
2)z upływem roku od uchylenia środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 99 § 1 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu karnego skarbowego,
3)z upływem roku od wykonania środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 100 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 2-5 Kodeksu karnego skarbowego.
4. Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o uchyleniu tego środka zapobiegawczego.
5. Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego.
6. Dane osobowe nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o jego zwolnieniu.
7. Dane osób zmarłych usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o ich zgonie.

#4 Guest_-praw-macioo

Guest_-praw-macioo
  • Goście

Napisano 10 kwiecień 2009 - 14:24

Witam, sprawa prezentuje się tak: ok 3 lat temu dopuściłem sie kradzieży w sklepie na kwote ok 16 zł - dostałem mandat w wysokości 100zł, następnie po jakimś roku od tego zdarzenia znowu dopuściłem sie kradzieży(na podobną kwotę) i w tym przypadku sprawa została skierowana do sądu grodzkiego - wyrok 20 godzin prac spolecznych czyli ograniczenie wolności. zastanawia mnie czy teraz mogę mówić o niekaralności innymi słowy czy to co zrobiłem to przestępstwo czy wykroczenie? Z góry dziękuję za pomoc.

#5 Guest_Monika

Guest_Monika
  • Goście

Napisano 21 maj 2013 - 13:42

Witam,mam pytanie. Mianowicie w styczniu zostałam przyłapana na kradzieży w sklepie Reserved ,mialam spodnie i bluzkę około 150 zł , natomiast miałam przy sobie spodnie wartości 140 zł z Cubusa, nietety dostałam ataku padaczki i zeznania pojechałam złożyć kilka dni później .Wszystko zostało wysłane do sądu,do dziś nie otrzymałam żadnego listu .Niestey z głupoty w lutym dokonałam kardzieży w biedronce , dziś dostałam list ,że dostaje kare grzywny w wysokości 300 zł . Pytanie brzmi czemu nie dostałam listu ze stycznia? Prosżę nie komentować głupio ponieważ dostałam już nauczkę

#6 Guest_-praw-ja_jagienka

Guest_-praw-ja_jagienka
  • Goście

Napisano 21 maj 2013 - 21:19

Trudno powiedzieć czemu, może po prostu sklep odstąpił od oskarżenia Pani?

#7 Guest_daisy7

Guest_daisy7
  • Goście

Napisano 22 maj 2013 - 23:59

prawdopodobnie sklep uznał że wartość skradzionych przedmiotów (a raczej próby kradzieży jest niewielka), albo i to też prawdopodobna opcja-nawaliła poczta, ale to oznaczałoby że jeszcze się do siebie odezwą z ponownym powiadomieniemDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy