Skocz do zawartości


zameldowanie obcej osoby bez zgody współwłaściciela


13 odpowiedzi w tym temacie

#1 Gość_kasiamadra

Gość_kasiamadra
 • Goście

Napisano 24 październik 2010 - 21:39

Witam w jednym budynku bez wyodrębnienia lokali mieszka
trzech współwłaścicieli,jest tylko sądowy wyrok o dziedziczeniu po 1/3 połowy własności.W jednym z lokali-pokoi mieszka jeden ze współwłaścicieli z rodziną do której dołączył konkubent córki współwłaściciela.


w/w złożył wniosek o zameldowanie się w nieruchomości.

człowiek ten studiuje w i prawdopodonie pracuje w innej jeszcze miejscowości, często wyjeżdża do domu
rodzinnego .moje pytanie czy jest możliwość zablokowania jego zameldowania u nas i jak to zrobić .nadmieniam że wszyscy wspóółwłaścieciele są skonfliktowani.

Co robić??

#2 Gość_niec-nota

Gość_niec-nota
 • Goście

Napisano 25 październik 2010 - 10:08

Do zameldowania nie jest potrzebna zgoda współwłaściciela, a nawet brak zgody wszystkich współwłaścicieli nie byłby ostateczną przeszkodą w uzyskaniu zameldowania.

Zameldowanie jest w istocie tylko czynnością materialno-techniczną, poświadczającą urzędowo fakt pobytu osoby pod danym adresem. Obowiązkiem właściciela, a dokładniej osoby mającej tytuł prawny do lokalu (może to być np. umowa najmu) jest potwierdzenie stanu faktycznie istniejącego czyli pobytu tej osoby w lokalu.

Gdyby właściciel w sposób nieuzasadniony odmawiał potwierdzenia, lokator może dochodzić potwierdzenia przez sąd cywilny:
Art. 189. Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

#3 Gość_kasiamadra

Gość_kasiamadra
 • Goście

Napisano 25 październik 2010 - 18:11

No dobrze skoro nie jest potrzebna moja zgoda na zameldowanie w domu w którym nie ma wydzielonych lokali tzn korytarz ,wc wspólne itd to po co mi taka własność ?czytałam jakie problemy są z wymeldowaniem delikwenta z domu więc cos jest nie tak .Ja nikomu do łóżka nie zaglądam ale meldunek to już inna sprawa.odpowiedzi na tym forum też nie są jednoznaczne

dpowiedź:

Współwłaściciel może zameldować kogo chce. Inny współwłaściciel może jednak sprzeciwić się dokonaniu takiej czynności i zgłosić ten sprzeciw urzędowi meldunkowemu. Urząd powinien wstrzymać się z zameldowaniem do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd. Przepisy nie przewidują żadnego limitu osób jakie mogą być zameldowane w mieszkaniu
. Współwłaściciel lokalu może zameldować dowolną osobę. Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2006 r. Nr 139 poz. 993 z zm.) „Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu”. Przepis
przewiduje, że potwierdzenie pobytu powinna być dokonane przez osobę dysponująca tytułem prawnych do lokalu – może to być współwłaściciel czy też osoba wynajmująca mieszkania. Trzeba zaznaczyć, że Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 24 stycznia 1990 r. (SA/Gd 1346/89) przewidział, że: „1. Zarejestrowanie faktu zameldowania na podstawie potwierdzenia uprawnień do przebywania w lokalu przez jednego ze współwłaścicieli tego lokalu, przy znanym organowi meldunkowemu sprzeciwie drugiego współwłaściciela, jest niedopuszczalne przed rozstrzygnięciem zagadnienia, czy sprzeciw ten jest prawnie skuteczny. 2. Zagadnienie to jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego i powinno być rozstrzygnięte w drodze
orzeczenia sądu powszechnego (art. 201 k.c. zd. drugie)”. Zatem w takim przypadku współwłaściciel musiałby wystąpić o upoważnienie sądowe do dokonania czynności." JM
Hasła:

zameldowanie
Data odpowiedzi:

14-11-2007r.
Działy prawa:

Administracyjne Cywilne

więc jak to jest?"

#4 Gość_niec-nota

Gość_niec-nota
 • Goście

Napisano 26 październik 2010 - 13:17

Zdaje się, że cytowane przez Ciebie orzeczenie NSA było wydane w innym stanie prawnym. W 1984 roku nowelizacja ustawy o ewidencji ludności wprowadziła bowiem zasadę, że:

"przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące należy przedstawić potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu (pomieszczeniu), w którym ma nastąpić zameldowanie;"

Uprawnieniem do przebywania w lokalu jest przede wszystkim zgoda właściciela, ale gdy między współwłaścicielami powstawał w tej kwestii spór nie do rozstrzygnięcia, to musiał się wypowiedzieć sąd powszechny.

Treść zacytowanego przeze mnie przepisu została jednak zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny i utracił moc z dniem 19 czerwca 2002. Od tego czasu osoba zgłaszająca się do zameldowania nie musi wykazywać się uprawnieniem do przebywania w lokalu, a okolicznością decydującą jest sam fakt jej pobytu.

#5 Gość_gość

Gość_gość
 • Goście

Napisano 02 grudzień 2010 - 17:24

a jeśli jeden ze wspólwlascicieli zameldowal bliską osobę z jego rodziny bez zgody i wiedzy drugiego wlasciciela ,( obydwoje przedtem tam nie mieszkali ) i jeśli obydwoje wlaściciele mieszkania sa po rozwodzie ,ale nie mają podzialu majątku ,czy to jest zgodne z prawem , a jesli nie to co zrobić aby pozbyc sie lokatora , z góry dziekuje ,,,Ania

#6 Gość_niec-nota

Gość_niec-nota
 • Goście

Napisano 02 grudzień 2010 - 18:57

a jeśli jeden ze wspólwlascicieli zameldowal bliską osobę z jego rodziny bez zgody i wiedzy drugiego wlasciciela ,( obydwoje przedtem tam nie mieszkali ) i jeśli obydwoje wlaściciele mieszkania sa po rozwodzie ,ale nie mają podzialu majątku ,czy to jest zgodne z prawem , a jesli nie to co zrobić aby pozbyc sie lokatora , z góry dziekuje ,,,Ania

Ile razy można pisać, że to nie współwłaściciel melduje jakąś osobę. Współwłaściciel jedynie potwierdza fakt pobytu tej osoby w lokalu. Robi to składając podpis na druku wniosku meldunkowego oraz przedkładając do wglądu dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Wniosek jest składany przez samą osobę meldującą się.

Tak, o ile ta osoba rzeczywiście mieszka w lokalu, to takie działanie jest zgodne z prawem.

Żeby pozbyć się lokatora, trzeba od niego tego zażądać. Gdy odmówi opuszczenia lokalu, pozostaje tylko eksmisja.

#7 Gość_gość

Gość_gość
 • Goście

Napisano 28 maj 2011 - 21:34

współwłąściciel melduje żonę i jej dzieci we współwłasności ok, ale ja zaczyna meldować bratową i jej dzieci to chba coś nie tak w tym naszym prawie

#8 Gość_gość

Gość_gość
 • Goście

Napisano 28 maj 2011 - 21:40

fajnie został współwłaścicielem bo obdarowali go dziadkowie,a on ich dziś wykańcza meldując inne osoby dla starych ludzi to czuły punkt

#9 Gość_gość

Gość_gość
 • Goście

Napisano 07 czerwiec 2012 - 18:31

fajnie został współwłaścicielem bo obdarowali go dziadkowie,a on ich dziś wykańcza meldując inne osoby dla starych ludzi to czuły punkt


Mam problem a mianowicie Jedyny właściciel mieszkania (kamienica administracja ) w którym mieszkam niestety już nie żyje Zameldowany na stałe jest jego wnuczek (nie właściciel osoba dorosła ) Pytanie Czy ten wnuczek może mnie zameldować na pobyt czasowy np 3 lata ? z góry dziękuje

#10 Gość_dudix

Gość_dudix
 • Goście

Napisano 11 czerwiec 2012 - 21:49

Ile razy można pisać, że to nie współwłaściciel melduje jakąś osobę. Współwłaściciel jedynie potwierdza fakt pobytu tej osoby w lokalu. Robi to składając podpis na druku wniosku meldunkowego oraz przedkładając do wglądu dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Wniosek jest składany przez samą osobę meldującą się.
(...)


Mam problem a mianowicie Jedyny właściciel mieszkania (kamienica administracja ) w którym mieszkam niestety już nie żyje Zameldowany na stałe jest jego wnuczek (nie właściciel osoba dorosła ) Pytanie Czy ten wnuczek może mnie zameldować na pobyt czasowy np 3 lata ? z góry dziękuje


Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Jeżeli wnuczek nie jest właścicielem, nie może potwierdzić na zgłoszeniu meldunkowym faktu Twojego pobytu w lokalu.

#11 Gość_gość

Gość_gość
 • Goście

Napisano 16 czerwiec 2012 - 00:44

Ile razy można pisać, że to nie współwłaściciel melduje jakąś osobę. Współwłaściciel jedynie potwierdza fakt pobytu tej osoby w lokalu. Robi to składając podpis na druku wniosku meldunkowego oraz przedkładając do wglądu dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Wniosek jest składany przez samą osobę meldującą się.
(...)


Mam problem a mianowicie Jedyny właściciel mieszkania (kamienica administracja ) w którym mieszkam niestety już nie żyje Zameldowany na stałe jest jego wnuczek (nie właściciel osoba dorosła ) Pytanie Czy ten wnuczek może mnie zameldować na pobyt czasowy np 3 lata ? z góry dziękuje


Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Jeżeli wnuczek nie jest właścicielem, nie może potwierdzić na zgłoszeniu meldunkowym faktu Twojego pobytu w lokalu.A czy w tym przypadku administrator lub jakaś inna osoba administracyjna może nam nakazać opuścić mieszkanie

#12 Gość_dudix

Gość_dudix
 • Goście

Napisano 17 czerwiec 2012 - 20:49

A czy w tym przypadku administrator lub jakaś inna osoba administracyjna może nam nakazać opuścić mieszkanie


Do końca nie wiem, ale chyba tak ... wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa - jeżeli nie opłacacie czynszu, itp to chyba tak.

#13 Gość_HANAIA

Gość_HANAIA
 • Goście

Napisano 04 wrzesień 2012 - 17:24

Mam pytanie jestem jednym z współwaścicieli mieszkania czy drugi ma prawo mnie wymeldować jeżeli są tam jeszcze moje rzeczy ale mieszkam w innym miejscu z dziećmi bo mąż i teściowie mieszkają z kochanką męża

#14 Gość_byla żona

Gość_byla żona
 • Goście

Napisano 03 grudzień 2012 - 21:06

Jestem w tej samej sytuacji, i po 3 miesiącach moga złozyc wniosek o wymeldowanie CiebieDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych