Skocz do zawartości


odwolanie do sadu wyzszej instancji


6 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_malgoska13

Guest_malgoska13
  • Goście

Napisano 07 grudzień 2009 - 23:55

witam mam pytanie w jakim terminie moge skladac odwolanie od wyroku do sadu wyzszej instancji prawo cywilne im jak powinno byc sformułowane takie pismo
ile jest na to dni 7 czy 14 poniewaz szukalam tu na forum i sa podawane te dwa terminy i teraz nie wiem ktory jest poprawny z gory dziekuje

#2 Guest_MW

Guest_MW
  • Goście

Napisano 08 grudzień 2009 - 10:48

Kodeks postępowania cywilnego
Art. 369. § 1. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.
§ 2. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

Kodeks cywilny
Art. 112. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Apelację należy wnieść w terminie 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie wystąpiła o uzasadnienie (jest na to tydzień od ogłoszenia wyroku) to termin do złożenia apelacji (dwa tygodnie) biegnie od dn. w którym upłynął termin do złożenia wniosku o uzasadnienie (tydzień od ogłoszenia wyroku).
Art. 112 kc wskazuje jak należy liczyć terminy oznaczone w tygodniach (np. jeśli sąd ogłosił wyrok we wtorek 8 grudnia, to ma Pani czas na złożenia wniosku o uzasadnienie do końca 15 grudnia a więc kolejnego wtorku. Od otrzymania wyroku z uzasadnieniem ma Pani dwa tyg. na wniesienie apelacji. Jeżeli nie złożyła Pani wniosku o uzasadnienie to do 29 grudnia może Pani złożyć apelację.)

#3 Guest_gość

Guest_gość
  • Goście

Napisano 08 grudzień 2009 - 15:14

bardzo dziekuje wszystko jasne jesli chodzi o termin
a czy musze pisac uzasadnienie pisze ja sama i gdzies czytalam ze nie jest to konieczne przyznam ze nie bardzo wiem jak to napisac poza zaskarzeniem wyroku w calosci i czy powinnam napisac o uchylenie wyroku czy o rozpatrzenie ponownie boje sie zeby nie popelnic jakiegos bledu i zeby nie odrzucono tej apelacji

#4 Guest_malgoska13

Guest_malgoska13
  • Goście

Napisano 08 grudzień 2009 - 15:17

przepraszam nie podpisalam sie wyzej
a i czy jesli pozwanym byly dwie osoby i wyrok byl dla obydwu osob skazujacy solidarnie (małzenstwo} czy apelacje sklada sie na jednym wniosku czy kazdy osobno

#5 Guest_MW

Guest_MW
  • Goście

Napisano 08 grudzień 2009 - 15:39

Kodeks postępowania cywilnego
Art. 368. § 1. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) uzasadnienie zarzutów,
4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później,
5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.
§ 2. W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie. Przepisy art. 19-24 i 25 § 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 370. Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Art. 370z indeksem 1. Apelację sporządzoną przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, niespełniającą wymagań określonych w art. 368 § 1 pkt 1-3 i pkt 5, sąd pierwszej instancji odrzuca bez wzywania do usunięcia tych braków, zawiadamiając o tym właściwy organ samorządu zawodowego, do którego należy pełnomocnik.

Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.
§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.
§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

Co do treści żądania apelacji trudno mi się jednoznacznie opowiedzieć, nie znając sprawy, ale skoro będzie Pani sama składać apelację, to ewentualnie sąd wezwie Panią do sprostowania żądania apelacji.
Apelacja powinna zawierać uzasadnienie zarzutów apelacji, natomiast nie musi być wskazana w sposób wyraźny podstawa prawna. Co do reszty wymogów apelacji, proszę spojrzeć na przepisy wskazane powyżej.
Tak, wystarczy przygotować "jedną" apelację, ale złożyć należy ją w trzech egz.

#6 Guest_malgoska13

Guest_malgoska13
  • Goście

Napisano 08 grudzień 2009 - 16:11

jeszcze raz dziekuje za pomoc
postaram sie napisac a jesli cos byloby nie tak to o ile dobrze zrozumialam sad pisemnie wezwie mnie do uzupełnienia ewentualnych brakow mam tylko nadzieje ze nie zostanie ona odrzucona bo bedzie to moj gwozd do trumny

#7 Guest_MW

Guest_MW
  • Goście

Napisano 08 grudzień 2009 - 16:40

Proszę zatem zgłosić się do poradni prawnej działającej przy wydziale prawa na najbliższym uniwersytecie z prośba o pomoc przy redakcji apelacji.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych