Skocz do zawartości


Sprawa za posiadanie i sprzedaz marihuany


22 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-_madziak_

Guest_-praw-_madziak_
 • Goście

Napisano 19 marzec 2008 - 14:53

1. Skoro został skazany to co on chce już zmieniać. W sądzie przecież nikt go nie straszył do niczego nie przymuszał. Wtedy mógł zeznać prawdę. Teraz jeśli od wydania wyroku nie minęło więcej jak 7 dni może składać zapowiedź apelacji - a po uzyskaniu wyroku z uzasadnieniem apelację.
2. Jeśli w okresie próby przyłapią go na sprzedaży lub nawet posiadaniu narkotyków odwieszą karę i kolega pójdzie siedzieć.

#2 Guest_-praw-_madziak_

Guest_-praw-_madziak_
 • Goście

Napisano 19 marzec 2008 - 14:53

Witam muj kolega został zatrzymany gdy policja znalazła u niego w domu 2gr lisci marichuany przeszukanie było zpowodowane zeznaniami swiadka kturemu udowodniono sprzedaz i on terz posądził mojego kolegę ze odniego kupił kilka razy po 1 gr łoncznie ok10gr marihuany,kolega po zatrzymaniu nieprzyznawał sie do sprzedazy aby do posiadania tych lisci ,dopiero po konfrontacji z oskarzającym go swiadkiem przyznał sie jak muwi pod presją policji ci straszyli go wiezieniem jak sie nie przyzna to pujdzie siedziec na trze miesiące co najmniej ,przy zatrzymaniu został udezony przez funkcjonariusza w brzuch moge poswiadczyc.Został skazany na 14 miesięcy w zawieszenu na 4 lata,grzywną i dozur kuratora z tąd tez mam kilka pytań:
1)czy istnieje szansa zeby mugł zmienic zeznania
2)jezeli bedzie sprawa morze po niej trafić do wiezienia
3)czy moze starac sie o umozenie wyroku
4)co do kary finansowej ok500zł jest na utrzymaniu rodzicuw kturzy mu nie chca pomuc wtej sprawie
Z Góry dziekuje zapomoc w tej sprawie
pozdrawiak

#3 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 26 marzec 2008 - 20:02

Po ogłoszeniu wyroku w terminie 7 dni zawse należy wnieść wsniosek do sądu na dziennik podawczy zapotwierdzeniem o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Po doręczeniu wyroku jest 14 dni na złożenie apelacji. Tak po okresie próby + 6 miesięcy wyrok ulega zatarciu z mcy prawa- nie trzeba pisać żadnego wniosku. Należy zapłącić w tym okresie grzywnę i środek karny, bo inaczej zatarcie nastąpi po dokonaniu tych czynności.

CYTATArt. 76. § 1. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.
§ 2. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę lub środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania; nie dotyczy to środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5.

CYTATArt. 39. Środkami karnymi są:
1) pozbawienie praw publicznych,
2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,
2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
3) zakaz prowadzenia pojazdów,
4) przepadek ,
5) obowiązek naprawienia szkody,
6) nawiązka,
7) świadczenie pieniężne,
8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.


CYTATArt. 106. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.

#4 Guest_-praw-_madziak_

Guest_-praw-_madziak_
 • Goście

Napisano 26 marzec 2008 - 14:53

Tak wiec zmiana zeznań nic nie pomoze?,zadnych dowodów na sprzedaz oprucz zeznań swiadka nie ma świadek zeznawał tez na ponad 10 osub sam jes oskarzany o sprzedaz marihuany. Po rozprawie gdyby sąd orzekł ten wyrok to muj znajomy bedzie skazany prawomocnym wyrokiem? i trafi do centralnego rejestru skazanych?
Jedyne na czy zalezy to unikniecie puzniejszych komplikacji przy podjęciu legalnej pracy,
czy po okresie pruby ten wyrok zostanie w tym rejestrze?

#5 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 24 marzec 2008 - 14:00

1) Tak, oskarżony zawsze może zmienić zeznania;
2) Zwykle sąd orzekaa zaproponowaną karę, wieć wyrok będize zapewne jak proponuje prokurator z warunkowym jej zawieszeniam na okres próby;
3) Można się starać i umorzenie kosztów sądowych, grzywnę sąd umarza tylko w rzadkich przypadkach, gdy nie da się jej ściągnąć na drodze egzekucji itp. Można rozłożyć ją na raty lub zamienić na karę prac społecznych.
4) Zamiana na karę prac społecznych byłaby w tej sytuacji dobrym rozwiązaniem, ewentualnie rozbicie na raty nawet do 3 lat i spłacać z prac dorywczych itp.

5) Jest różnica między udzielaniem, a sprzedażą. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego
środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo
nakłania do użycia takiego środka lub substancji podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego
lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Wieć jak widać udzielania środka odurzającego małoletniemu w celu osiągniećia korzyści majatkowej jest zbrodnią i realnym jest, ze sad w takim przypadku może orzec karę bezwględnego pozbawienia wolności.Rozdział 7
Przepisy karne

CYTATArt. 53.
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki
odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków
odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten
został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
sprawca
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

CYTATArt. 54.
1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli
z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego
wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji
psychotropowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
2.
2. Tej samej karze podlega, kto:
1) przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub
konsumpcji środków odurzających lub substancji psychotropowych naczynia i
przyrządy, choćby były wytworzone w innym celu, albo
2) wchodzi w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia przestępstwa
określonego w art. 53 ust. 2.

CYTATArt. 55.
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu,
wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewozi
przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa
środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową,
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten
został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
sprawca
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

CYTATArt. 56.
1. Kto, wbrew przepisom art. 33-35 i 37, wprowadza do obrotu środki odurzające,
substancje psychotropowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie,
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków
odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, sprawca
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 10.

CYTATArt. 57.
1. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 55 ust. 1 lub
art. 56 ust. 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
2.
2. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 55 ust. 3 lub
art. 56 ust. 3,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

CYTATArt. 58.
1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub
substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do
użycia takiego środka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego
lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego
środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

CYTATArt. 59.
1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej
osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo
nakłania do użycia takiego środka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego
lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go
do użycia takiego środka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
2.

#6 Guest_-praw-_madziak_

Guest_-praw-_madziak_
 • Goście

Napisano 24 marzec 2008 - 12:18

Nie wyraziłem sie jasno prokurator zaproponował mu wyrok rozprawy jeszcze nie było ,a sprzedaż tej marihuany to tak naprawdę to udzielanie nie odpłatne czy jest rórznica miedzy udzielaniem a sprzedarzą co do zeznań to nie mam wontpliwośći ze zostały wymuszone

#7 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 28 marzec 2008 - 12:08

1) Tak- ulega zatarciu z mocy prawa;
2) Okres próby nie ulega skróceniu;
3) Nie ma takiej możliwości;
4) W zależności od ilości spraw w sądzie.
Moje zdanie jest takie, jeśli są dowody- bo znalezli u niego środek odurzający to uzgodnić karę z prokuratorem w zawieszeniu i po sprawie- sąd zapewne orzeknie tą karę.

#8 Guest_-praw-_madziak_

Guest_-praw-_madziak_
 • Goście

Napisano 28 marzec 2008 - 11:41

W tej sprawie to jedyna dobra wiadomoś
1)jezeli nic sie niewydaży przez te cztery lata to tego wyroku jakby nie było
2) czy sąd morze zkrucic albo wydłurzyć okres pruby odczego to zalerzy
3)i jak ewentualnie morzna zkrucić ten okres
4)jak długo obecnie trzeba czekać na rozprawę
obecnie z kolegami zbieramy pieniądze na prawnika czy to coś pomorze na rozprawie ,kogo byscie polecili z woj.Lubelskiego(niedrogiego)

#9 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 03 kwiecień 2008 - 18:23

1) Jak nie pomoże to nie zaszkodzi;
2) Tak grozi za to mniejsza kara;
3) Jest to karalne- ewentualnie złagodzenie kary;

#10 Guest_-praw-leonardo

Guest_-praw-leonardo
 • Goście

Napisano 03 kwiecień 2008 - 09:35

Zeznania chcę zprostowac w sensie takim ze chce powiedziec prawde,gdy składałem wyjasnienia na policji będąc zatrzymanym niewiedziałm o tych wszystkich przepisach kture mnie obowiazuja i daja mi szanse nieprzeczytałem takiej karteczki ktura daja na poczontku o prawach i obowiązkach wszystko przez stres i imaginację polici przyznałem sie do wszystkiego tzw posiadania i sprzedazy ok 5gramuw dopiero na drugi dzień w konfrontacji z oskarzającym mnie kolesiem pod sam koniec , chciałem jak najszybciej z tamtąd wyjsć.Zprostowac tez bym chciał obciązające przezemnie osobe zarzuty poniewaz zeznałem na osobe o kturej tylko słyszałem ze moze mieć coś wspulnego z marichuana a tak naprawdę to kupowałem od zupelnie inej osoby a tej sie obawiam,paradoksem w tej sprawie morze być tez to ze ten koles co mnie oskarzył ze ja mu sprzedałem to tak naprawdę on sprzedawał i brał udział w obrocie na większą skalę (synek bogatych rodzicuw)mam wrazenie ze całą winę chcą zwalic na te kilka osub co je wydał a nie powiedział z kond brał te durze ilosci znam go ok roku i chwalił sie niejedno krotnie ze 100 gramuw to nie problem po okazyjnych pieniądzach,własnie to chcę powiedzieć na sprostowaniu moich zeznań ,
wczesniej padło pytanie o prawnika 1)czy pomoze mi w tej sprawie dobr karnista?
2)w sumie ja tez niejestem bez winy kilka razy to ja byłem tym co udostepniał ale nie wzamian za pieniądze czy to morze byc okolicznos za ktura dostane mniejsze zawiasy?
3)jezeli zeznałem tylko o kupnie i to pod wpływem stresu to nie kwalifikuje sie to do tej penalizacji?

#11 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 02 kwiecień 2008 - 19:40

Jak najbardziej się zgodzę, że przy złej formie tj. dopuszczeniu się znieważenia przez oskarżonego jest karalne i wówczas nie można mieć większych wątpliwości, że takie zachowanie oskarżonego podlega penalizacji. W praktyce jednak trudno jest przypisać oskarżonemu zrealizowanie przestępstwa pomówienia.

#12 Guest_-praw-des

Guest_-praw-des
 • Goście

Napisano 02 kwiecień 2008 - 19:36

Pies jest pogrzebany w tym, iż ewentualne pomówienia, zniesławienia podnoszone przez podejrzanego/oskrżonego muszą zmierzać do obrony jego interesu w sprawie, pod warunkiem oczywiście zachowania stosownej formy i bez zamiaru poniżenia osoby w stosunku do której są kierowane - i to jest przypadek, o którym wspomniałeś, i oczywiście należy się z Tobą zgodzić. Natomiast ja pisałem (być może nietrafnie ująłem) o "niesłusznym pomówieniu" czyli pomówieniu w celu pomówienia
Pozdrawiam

#13 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 02 kwiecień 2008 - 18:55

Wiele orzeczeń SN, które mówią, że nie można przypisać komuś przestępstwa fałszywych zeznać czy pomówiena jeśli realizuje swoje prawo do obrony. Zetknąłem się w praktyce z takimi umorzeniami sądu okręgowego. Sąd rejonowy wadliwie interpretował zachowanie oskarżonego, że popełnił przestępstwo tylko jego szkodliwość czynu jest znikoma wskazując na par 3 art 17 kpk. Natomiast sąd okręgowy poprawiał błędnie przyjętą podstawę umorzneia postępowania przytaczając par 2 art 17 kpk.

#14 Guest_-praw-des

Guest_-praw-des
 • Goście

Napisano 02 kwiecień 2008 - 18:26

Wskaż mi zatem przepis ustawy, który mówi, iż oskarżony nie popełnia przestepstwa pomówienia - bo jakoś nie pamiętam.

#15 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 02 kwiecień 2008 - 17:57

CYTATPodejrzany/oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności oraz obowiązku dostarczania dowodów przeciwko sobie w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie prawdy lub mówienie nieprawdy (z wyjątkiem niesłusznego pomówienia innej osoby) a to oznacza, że nie stawia mu się zarzutu z art. 233 k.k. (przestępstwo złożenia fałszywych zeznań).

Niestety nie można oskarżonemu postawić oskarżenia za pomówienie, których rzekomo dopuszcza się podczas wyjaśnień, gdzie reazlizuje swoje prawo do obrony. Postępowanie takie umarza się, a właściwa podstawą prawną jest art 17 par 2 kpk.


CYTATArt. 17. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa,
3) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma,
4) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze,
5) oskarżony zmarł,
6) nastąpiło przedawnienie karalności,
7) postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się,
8) sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych,
9) brak skargi uprawnionego oskarżyciela,
10) brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej,
11) zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.
§ 2. Do chwili otrzymania wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia ściganie, organy procesowe dokonują tylko czynności nie cierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i dowodów, a także czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy wniosek będzie złożony lub zezwolenie będzie wydane.
§ 3. Niemożność przypisania winy sprawcy czynu nie wyłącza postępowania dotyczącego zastosowania środków zabezpieczających.

#16 Guest_-praw-des

Guest_-praw-des
 • Goście

Napisano 02 kwiecień 2008 - 17:42

Oskarżony nie składa zeznań tylko wyjaśnienia a przytoczone przepisy dot. świadka! i nie istnieje coś takiego jak wycofanie zeznań!
Podejrzany/oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności oraz obowiązku dostarczania dowodów przeciwko sobie w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie prawdy lub mówienie nieprawdy ( z wyjątkiem niesłusznego pomówienia innej osoby) a to oznacza, że nie stawia mu się zarzutu z art. 233 k.k. (przestępstwo złożenia fałszywych zeznań).
Złożone wyjaśnienia można sprostować, zmieniać, modyfikować a nawet odwołać i złożyć nowe - jednak stare nadal będą stanowiły dowód w sprawie. Odrębną kwestią jest ocena wiarygodności wyjaśnień czyli odpowiedź na pytanie czy wyjaśnienia złozone w toku postępowania przygotowawczego czy też te nowe są prawdziwe i dlaczego.
Sprostować wyjaśnienia można w prokuraturze lub policji (jeśli postępowanie nie zostało zakończone) lub na rozprawie przed sądem (po wniesieniu aktu oskarżenia).
Czy zmiana wyjaśnień ma sens? - trudno powiedzieć - to zależy od innych dowodów w sprawie oraz powodów złożenia starych i nowych.

#17 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 02 kwiecień 2008 - 15:44

W sądzie można wycofać zezmnania jeśli będzie normalna rozprawa. Ewentualnie wnieść sprzeciw co do dobrowolnego poddania się karze. Oskarżony z reguły nie jest wiarygodny- tak, że zeznania można zmieniać ale nie wiele to da.

#18 Guest_-praw-leonardo

Guest_-praw-leonardo
 • Goście

Napisano 02 kwiecień 2008 - 14:48

Tak zrozumałem to ale te wszstkie przepis dotczą składania zeznań a co jezeli zeznania został juz złozone podpisane przezemnie i prokurator zaproponował mi na ich podstawie karę 2lat w zawieszeniu na 4 lata z tad moje ptanie:
1)czy moge zmienic te obecne zeznania teraz przed rozprawa poniewasz niektur zeczy zatajiłem a niekture są nieprawdziwe w obawie o swoje bezpieczenstwo i nieznajomosc przepisuw
2)gdzie musze sie udać aby zmienić zeznania jezeli jest to mozliwe?
fakt ze posiadałem marihuane jest udowodnion i sam sie do niego przyznaję ale to ze sprzedawałem to nieprawda zenałem tak zeb niepujsć do więzienia ,tak mnie zapewniali na przesłuchaniu jezeli sie nie przyznam to na poł roku na sankcje tam trafie

#19 Guest_-praw-pasjonat

Guest_-praw-pasjonat
 • Goście

Napisano 01 kwiecień 2008 - 18:03

Oskarżony może zmieniać zeznania.


CYTATArt. 182. § 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.
§ 2. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.
§ 3. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.

CYTATArt. 183. § 1. Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
§ 2. Świadek może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą.

CYTATWyjaśnienia oskarżonego

CYTATArt. 175. § 1. Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. O prawie tym należy go pouczyć.
§ 2. Obecny przy czynnościach dowodowych oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia co do każdego dowodu.

CYTATArt. 176. § 1. W postępowaniu przygotowawczym oskarżonemu należy, na jego żądanie lub jego obrońcy, umożliwić w toku przesłuchania złożenie wyjaśnień na piśmie. Przesłuchujący podejmie w tym wypadku środki zapobiegające porozumieniu się oskarżonego z innymi osobami w czasie spisywania wyjaśnień.
§ 2. Przesłuchujący może z ważnych powodów odmówić zgody na złożenie przez oskarżonego wyjaśnień na piśmie.
§ 3. (uchylono).
§ 4. Pisemne wyjaśnienia oskarżonego, podpisane przez niego, z zaznaczeniem daty ich złożenia, stanowią załącznik do protokołu.

#20 Guest_-praw-leonardo

Guest_-praw-leonardo
 • Goście

Napisano 01 kwiecień 2008 - 12:33

Witam pisze ponieaz mam podobna sytuacje interesuje mnie to co i jak jest z tą zmianą zeznan :
1)czy grozi za to jakaś kara
2)jezeli zeznania były spisane pod wpływem emocji i zastrazsenia
3)do kogo trzeba sie zgłosic z tym faktem ze sie chce je zmienić
4)jezeli sie przyznałem do artykułun 56 ze sprzedawałem niewielka ilos a tak naprawde to przyznałem sie zeby niedostac sankcji
5)czy w tym przypadku sankcja była mozliwa
6)jezeli sie teraz wypre to prokurator podejdzie do tych obecnych zenan wiarygodnie
chce podkreslic ze rozprawy nie było a od czasu wizyty i rozmowy z prokuratorem mineło 30dni,tak jak w poprzednim przypadku dowoduw na sprzedaz nie ma aby zeznania swiadka oskarzonego o sprzedaz marihuany,u mnie w domu znaleziono 1gram i fifkę oraz opakowanie po marihuanie 1szt.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych