Skocz do zawartości


oddelegowanie pracownika


11 odpowiedzi w tym temacie

#1 Guest_-praw-herpex

Guest_-praw-herpex
 • Goście

Napisano 13 kwiecień 2010 - 22:31

Zostałam oddelegowana do pracy na innym stanowisku. Odbyło się to w formie pisemnej, jednak bez podania przez pracodawcę powodu oraz wyjaśnień. Oddelegowanie jest bezterminowe (do odwołania).Zdążyłam się już zorientować, że pracodawca może oddelegować bez zgody pracownika maksymalnie na okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Czy po tym okresie muszę wyrazić zgodę na dalsze oddelegowanie? Co może mi grozić, jeśli odmówię? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.HERPEX

#2 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 13 kwiecień 2010 - 23:16

witam.

Po czasie 3 miesięcy żądać od pracodawcy powrotu na poprzednie stanowisko lub przedstawienie porozumienia bądź wypowiedzenia zmieniającego powyższe. W razie braku reakcji - skierować sprawę do PIP.

" W czasie postoju lub gdy trzeba połączyć siły, aby wywiązać się terminów zamówienia, szef może dokonać przesunięć w strukturze pracowników. Czasowa zmiana rodzaju pracy nie wiąże się z obowiązkiem zastosowania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego. To wyjątek.


"Artykuł 42 par. 4 k.p. przewiduje możliwość czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy w drodze zwykłego polecenia służbowego. Zmiana rodzaju pracy w tym trybie może dotyczyć każdego pracownika, niezależnie od rodzaju umowy o pracę czy pełnionej funkcji. Nie ma też przeszkód, by powierzenie innej pracy nastąpiło w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Możliwość czasowego oddelegowania pracownika do innej pracy nie może być jednak wykorzystywana przez pracodawcę w sposób dowolny. Kodeks pracy ściśle określa warunki, kiedy, do takiego powierzenia może dojść. I tak czasowe powierzenie pracownikowi innego rodzaju pracy:
ma być uzasadnione potrzebami pracodawcy;
ma dotyczyć pracy innej niż określona w umowie o pracę;
ma odpowiadać kwalifikacjom pracownika;
nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia;
nie może przekroczyć okresu trzech miesięcy w roku kalendarzowym.
Wszystkie wskazane powyżej warunki muszą być spełnione łącznie".

W przypadku, jeśli tymczasowa zmiana pracy jest niezgodna z którymkolwiek z wymienionych warunków, pracownik ma prawo odmówienia polecenia pracodawcy, bez ryzyka poniesienia jakichkolwiek konsekwencji z tego powodu. Jeśli jednak wszystkie warunki są dotrzymane, polecenie należy wykonać, za odmowę pracownika można nawet zwolnić."
http://www.bankier.p...wy-1654241.html

pozdrawiam

#3 Guest_-praw-herpex

Guest_-praw-herpex
 • Goście

Napisano 15 kwiecień 2010 - 23:00

CYTAT(malvina0 @ 13.04.2010, 22:16) witam.

Po czasie 3 miesięcy żądać od pracodawcy powrotu na poprzednie stanowisko lub przedstawienie porozumienia bądź wypowiedzenia zmieniającego powyższe. W razie braku reakcji - skierować sprawę do PIP.

" W czasie postoju lub gdy trzeba połączyć siły, aby wywiązać się terminów zamówienia, szef może dokonać przesunięć w strukturze pracowników. Czasowa zmiana rodzaju pracy nie wiąże się z obowiązkiem zastosowania przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego. To wyjątek.


"Artykuł 42 par. 4 k.p. przewiduje możliwość czasowego powierzenia pracownikowi innej pracy w drodze zwykłego polecenia służbowego. Zmiana rodzaju pracy w tym trybie może dotyczyć każdego pracownika, niezależnie od rodzaju umowy o pracę czy pełnionej funkcji. Nie ma też przeszkód, by powierzenie innej pracy nastąpiło w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Możliwość czasowego oddelegowania pracownika do innej pracy nie może być jednak wykorzystywana przez pracodawcę w sposób dowolny. Kodeks pracy ściśle określa warunki, kiedy, do takiego powierzenia może dojść. I tak czasowe powierzenie pracownikowi innego rodzaju pracy:
ma być uzasadnione potrzebami pracodawcy;
ma dotyczyć pracy innej niż określona w umowie o pracę;
ma odpowiadać kwalifikacjom pracownika;
nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia;
nie może przekroczyć okresu trzech miesięcy w roku kalendarzowym.
Wszystkie wskazane powyżej warunki muszą być spełnione łącznie".

W przypadku, jeśli tymczasowa zmiana pracy jest niezgodna z którymkolwiek z wymienionych warunków, pracownik ma prawo odmówienia polecenia pracodawcy, bez ryzyka poniesienia jakichkolwiek konsekwencji z tego powodu. Jeśli jednak wszystkie warunki są dotrzymane, polecenie należy wykonać, za odmowę pracownika można nawet zwolnić."
http://www.bankier.p...wy-1654241.html

pozdrawiam

#4 Guest_-praw-herpex

Guest_-praw-herpex
 • Goście

Napisano 15 kwiecień 2010 - 23:21

Dobry Wieczór!
Dziękuję za szybką odpowiedź. Proszę o dalszą poradę prawną...

W jakim terminie od zakończenia 3 mcy oddelegowania pracodawca musi przedstawić porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające? Czy musi być zachowana forma pisemna? Co w sytuacji, gdy pracownik odmówi przyjęcia porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego? Czy pracodawca może go zwolnić? Znalazłam w internecie, że odmowa przez pracownika prowadzi do rozwiazania stosunku pracy. Czy jest tak faktycznie? Gdyby tak było zgodne z prawdą, to co daje pracownikowi odmowa? Pracodawca może robić co chce, a pracownik chcąc zachować pracę musi godzić się na wszystko (zmianę miejsca pracy).
Czy są jakieś przepisy gwarantujące powrót pracownika do dawego miejsca pracy po upływie 3 miesięcy oddelegowania? Bardzo mi zależy na powrocie do poprzedniego miejsca pracy zwłaszcza ze względu na godziny (od 7.00 do 15.00). Obecnie pracuję w godzinach od 11.00 do 19.00, co stanowi dla mnie ogromny problem z uwagi na opiekę nad dziećmi (niestety oboje powyżej 4 lat). Mąż też pracuje i cały czas jest poza domem. Jestem w patowej sytuacji ponieważ zależy mi na pracy.

Pozdrawiam. HERPEX

#5 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 16 kwiecień 2010 - 00:06

Proszę porozmawiać z pracodawcą. Jeżeli nie przywróci Pani na poprzednie stanowisko - zostaje droga sądowa o odszkodowanie.

" Pracodawca może skierować pracownika do innej pracy tylko na określony czas, który łącznie w ciągu roku nie może przekroczyć 3 miesięcy. A zatem okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym może być dzielony na części. Istotne jest tylko, że w sumie nie może to być w ciągu roku więcej niż 3 miesiące. Po upływie tego okresu pracownik ma prawo powrotu do poprzedniej pracy. Natomiast jeżeli po upływie okresu 3 miesięcy pracodawca nadal zatrudnia pracownika bez jego zgody na innym stanowisku niż określone w umowie o pracę, to może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p. Tak też podnosił Sąd Najwyższy w wyroku z 4 grudnia 1997 r. (I PKN 418/97, OSNP 1999/2/44). Jeżeli po upływie okresu, o którym stanowi art. 42 § 4 k.p., pracodawca zatrudnia pracownika bez jego zgody na innym stanowisku niż ustalone w umowie o pracę, to znaczy, że nienależycie wykonuje swoje obowiązki jako strona stosunku pracy.
Jeśli zaś z tego powodu pracownik poniósł szkodę, to może dochodzić zapłaty odszkodowania. Musi jednak wykazać fakt powstania szkody i jej wysokość.
Pracodawca, chcąc nadal zatrudniać pracownika przy innej pracy niż ustalona w umowie o pracę po upływie 3 miesięcy w ciągu roku, powinien zastosować instytucję wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 k.p.)."
http://mojafirma.inf...pracownika.html

pozdrawiam

#6 Guest_-praw-herpex

Guest_-praw-herpex
 • Goście

Napisano 19 maj 2010 - 23:14

Witam!
Na początku czerwca mijają 3 miesiące mojego oddelegowania. Mój pracodawca stosuje praktyki, że jeżeli pracownik nie wnosi sprzeciwu na dalsze oddelegowanie uznaje to za domniemaną zgodę. Czy jest to zgodne z prawem?

Ja zostałam oddelegowana na miejsce pracy pracownika, który został odsunięty od swojego stanowiska (kierowniczego) z powodu bliżej mi nie znanych wykroczeń. Obecnie trwają kontrole w kierowanym przez niego obszarze i nie wiem jak długo jeszcze potrwają. Nie chciałabym naciskać na pracodawcę z powodu końca mojego oddelegowania, bo jest ryzyko że wręczy mi wypowiedzenie/porozumienie zmieniające warunki pracy. Chciałabym tego uniknąć i wrócić na poprzednie stanowisko mojej pracy (także kierownicze).

Czy mogę zgłościć sprzeciw na dalsze oddelegowanie w każdym terminie np. w lipcu? Od czerwca do lipca pracodawca będzie domniemał, że wyrażam zdogę na dalsze oddelegowanie.
Czy muszę to zrobić tylko w momencie zakończenia 3 miesięcy oddelegowania?

Pozdrawiam.

#7 Guest_-praw-malvina0

Guest_-praw-malvina0
 • Goście

Napisano 20 maj 2010 - 12:27

witam.

Pozostaje Pani dyplomatyczna rozmowa z pracodawcą na temat powrotu na poprzednie stanowisko i do miejsca pracy poprzedniego, przed oddelegowaniem, zatrudnienia - zgodnie z prawem lub omówienie kwestii porozumienia/wypowiedzenia zmieniającego.

" Pracodawca może skierować pracownika do innej pracy tylko na określony czas, który łącznie w ciągu roku nie może przekroczyć 3 miesięcy. A zatem okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym może być dzielony na części. Istotne jest tylko, że w sumie nie może to być w ciągu roku więcej niż 3 miesiące. Po upływie tego okresu pracownik ma prawo powrotu do poprzedniej pracy. Natomiast jeżeli po upływie okresu 3 miesięcy pracodawca nadal zatrudnia pracownika bez jego zgody na innym stanowisku niż określone w umowie o pracę, to może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p. Tak też podnosił Sąd Najwyższy w wyroku z 4 grudnia 1997 r. (I PKN 418/97, OSNP 1999/2/44). Jeżeli po upływie okresu, o którym stanowi art. 42 § 4 k.p., pracodawca zatrudnia pracownika bez jego zgody na innym stanowisku niż ustalone w umowie o pracę, to znaczy, że nienależycie wykonuje swoje obowiązki jako strona stosunku pracy.
Jeśli zaś z tego powodu pracownik poniósł szkodę, to może dochodzić zapłaty odszkodowania. Musi jednak wykazać fakt powstania szkody i jej wysokość.
Pracodawca, chcąc nadal zatrudniać pracownika przy innej pracy niż ustalona w umowie o pracę po upływie 3 miesięcy w ciągu roku, powinien zastosować instytucję wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 k.p.)."
http://kadry.infor.p...ownika.html,2,1

pozdrawiam

#8 Guest_menix

Guest_menix
 • Goście

Napisano 17 sierpień 2010 - 11:03

Z powyższych postów wynika, że przedłużenie oddelegowania lub powierzenia pracy dla pracodawcy nie skutkuje żadnymi konsekwencjami o ile oddelegowany pracownik wyraża na to dalsze oddelegowanie zgodę ?
Czy moje rozumowanie jest słuszne ?

Pozdrawiam

#9 Guest_still

Guest_still
 • Goście

Napisano 31 sierpień 2010 - 13:37

mój pracodawca oddelegował mnie do pracy w innej firmie zgodnie z kodeksem pracy... interesuje mnie jednak inny temat... co z przepisami bhp, czy w nowej tymczasowej firmie powinno odbyć się stanowiskowe przeszkolenie czy powinien zrobić to mój pracodawca... co ze środkami ochrony, kto je zapewnia... zaznaczam że przeniesienie z firmy xx gdzie jestem kontrolerem jakości nastąpiło do firmy yy gdzie mam wykonywać prace ślusarskie i być pomocnikiem operatorów maszyn numerycznych...

#10 Guest_V.

Guest_V.
 • Goście

Napisano 30 listopad 2010 - 13:29

Mam pytanie czy może być zapis w umowie, że miejscem wykonywania pracy jest siedziba firmy ale istnieje także możliwość oddelegowania pracownika w inne miejsce pracy na okres nie dłuższy niż 3 m-ce ?

#11 Guest_Michu.

Guest_Michu.
 • Goście

Napisano 30 listopad 2010 - 21:34

Szanowna Pani. "Kodeks Pracy" określa prawa i obowiązki zarówno pracownika
jak i pracodawcy. Jest rzeczą naturalną ze pracodawca {w myśl tego kodeksu}
ma znacznie więcej obowiązków niż pracownik i odwrotnie proporcjonalnie
znacznie mniej praw.Kodeks Pracy chroni zatem zarówno pracownika jak
i pracodawcę. Proszę panią o wczucie się choć przez kilka godzin jako
pracodawca kierujący grupą podwładnych mu pracowników.Jedna pani ma chore
dziecko i nie może przyjść do pracy, Ktoś inny poprosił o dzień urlopu
bo musi być w domu ze względu na kontrolę instalacji gazowej -{ czy też
jakiegoś innego ważnego powodu} I tak można by mnożyć liczbę pracowników
nieobecnych --a pani ma zobowiązania wobec kontrahentów. Proszę pani-
nie chcę tutaj bronić pracodawców którzy traktują pracowników jak niewolników
lecz niestety pracownicy również potrafią w imię prawa - tych praw nadużywać. W pani przypadku pracodawca ma obowiązek po okresie 3- miesięcy
przywrócić panią na poprzednio zajmowane stanowisko lub dać pani wypowiedzenie zmieniające w którym musi określić warunki pracy i płacy
tak samo jak w umowie o pracę. W przypadku odmowy przyjęcia przez panią
takiego wypowiedzenia pracodawca ma obowiązek zatrudnić panią na poprzednio
zajmowanym stanowisku i warunkach jakie miała pani na tym stanowisku ma również prawo wypowiedzieć pani umowę o pracę .

#12 Guest_Dala

Guest_Dala
 • Goście

Napisano 08 listopad 2011 - 20:44

Witam,

Bardzo proszę o pomoc. Ja również mam problem z oddelegowaniem. Różnica polega na tym, że zostałam oddelegowana ponieważ nastąpiło zlikwidowanie działu w którym pracowałam. Niestety nie mam gdzie wrócić. Czy w tej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłacić mi odprawę jeśli nie zaakceptuje proponowanego (gorszego)miejsca pracy?

Z góry dziękuję za odpowiedźDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Najnowsze tematy