Skocz do zawartości


Zdjęcie

Jak zatrudnić Ukraińca?


wróć do serwisu Moja Firma 3 odpowiedzi w tym temacie

#1 bazyliczek

bazyliczek

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 148 postów

Napisano 27 marzec 2013 - 10:03

Chciałbym zatrudnić Ukraińców do brygady remontowej na lato 2013 r. Jak zrobić to legalnie? Jakie dokumenty i pozwolenia muszą mieć moi nowi pracownicy?

#2 ConradoNieMoreno

ConradoNieMoreno

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 1133 postów
 • Lokalizacjanajwiększa wieś na Mazowszu

Napisano 27 marzec 2013 - 10:09

Witaj !polecam artykuł:http://zatrudnienie....-2012-2013.html

Pozdrawiam, życząc miłego dnia - niezależnie od tego jak bardzo zdenerwował Cię mój post.


#3 monkep

monkep

  Zaawansowany użytkownik

 • Członkowie
 • PipPipPipPipPip
 • 550 postów
 • LokalizacjaWarszawa

Napisano 27 marzec 2013 - 10:15

Podjęcie pracy przez obywatela Ukrainy w Polsce wiąże się z koniecznością uprzedniegouzyskania przez niego zezwolenia na pracę oraz zalegalizowania swojego pobytu w Polsce (np. poprzez uzyskanie stosownej wizy pobytowej). Polski pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy ma obowiązek uzyskać od przyszłego pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy kopię dokumentu uprawniającego danego obywatela Ukrainy do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenia na pracę wymagane są zarówno w przypadku wykonywania przez obywatela Ukrainy pracy w Polsce na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Polsce (w tym także jako członka zarządu osób prawnych zarejestrowanych w Polsce – w przypadku, gdy pobyt obywatela Ukrainy w Polsce, wynikający z pełnienia w/w funkcji, przekracza 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy), jaki i w przypadku oddelegowania go przez podmiot zarejestrowany na Ukrainie do wykonywania pracy na rzecz tego podmiotu w Polsce (zarówno w przypadku, gdy dany obywatel Ukrainy jest delegowany na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do pracy w jakichkolwiek strukturach zależnych od podmiotu ukraińskiego, w przypadku gdy jest on tymczasowo delegowany w celu wykonania dowolnej usługi na terytorium Polski, jak i w innych przypadkach, w których okres jego delegacji na terytorium Polski przekracza 3 miesiące w okresie kolejnych 6 miesięcy).Zezwolenia na pracę wydawane są na wniosek podmiotu zatrudniającego danego obywatelaUkrainy przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy (w przypadku gdyjest to podmiot mający swoją siedzibę/miejsce zamieszkania w Polsce), lub przez wojewodęwłaściwego ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania podmiotu na rzecz któregoświadczona jest dana usługa (w przypadku obywateli Ukrainy tymczasowo delegowanych wcelu wykonania dowolnej usługi na terytorium), lub teŜ przez wojewodę właściwego zewzględu na główne miejsce wykonywania pracy przez obywatela Ukrainy.Wydanie zezwolenia na pracę dla obywatela Ukrainy, który zmierza podjąć zatrudnienie upodmiotu mającego siedzibę / miejsce zamieszkania na terytorium Polski, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków: - wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzieniŜsza od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzajulub na porównywalnym stanowisku;- starosta, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotupowierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przedstawi informację o brakumożliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestrybezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanejdla pracodawcy – informacja taka wystawiana jest w terminie do 7 dni od dnia złoŜeniaoferty w powiatowym urzędzie pracy (jeŜeli z analizy rejestrów bezrobotnych iposzukujących pracy nie wynika możliwość zorganizowania rekrutacji), lub w terminiedo 14 dni od dnia złoŜenia oferty w przypadku organizowania rekrutacji wśródbezrobotnych i poszukujących pracy.Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę powinna być poprzedzona uzyskaniempotwierdzenia ze strony starosty właściwego dla miejsca siedziby / miejsca zamieszkaniapodmiotu starającego się o zatrudnienie danego obywatela Ukrainy o braku możliwościzaspokojenia potrzeb kadrowych tego pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych iposzukujących pracy lub też o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla tegopracodawcy.Po uzyskaniu w/w stanowiska starosty, podmiot, który zamierza zatrudnić danego obywatelaUkrainy, zwraca się do wojewody z pisemnym wnioskiem.

#4 Gość_apatris.pl

Gość_apatris.pl
 • Goście

Napisano 17 lipiec 2014 - 22:29

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy apatris.pl. Oferujemy kompleksową pomoc z zakresu legalizacji pobytu obcokrajowców na terenie Polski. Odłączanie zezwolenia na pracę dla obcokrajowców zachęcamy do odwiedzenia naszej strony lub kontaktu +48 22 487 55 13

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Ostatnio dodane tematy